Dagrun Kyte Gjøstein

Image of Dagrun Kyte Gjøstein
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gaustad Hospital Building 20 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo

Academic Interests

Medical anthropology, body, health, global health, public health, maternal - and child health, health systems, women, gender, development, social structures and change.

Higher education and employment history

 • M.Phil Social Anthropology (UiO
Tags: Nordic

Publications

 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Huitfeldt, Anders; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov; Garborg, Kjetil Kjeldstad; Kalager, Mette & Bretthauer, Michael (2016). Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøkelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(12-13), s 1082- 1087 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1096
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2014). A Veiled Change Agent: The ‘Accredited Social Health Activist’ in Rural Rajasthan, In Kenneth Bo Nielsen & Anne Waldrop (ed.),  Women, Gender and Everyday Social Transformation in India.  Anthem Press.  ISBN 9781783082698.  9.  s 139 - 156

View all works in Cristin

 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Knutsen, Lene Vea; Bratrud, Tom; Christensen, Elise; Bardalen, Ingunn; Thorbjørnsen, Vilde Fastvold; Torbjørnsen, Betina & Resset, Heidi (2011). Betwixt & Between 2011. Betwixt & Between, Sosialantropologisk institutt.  ISBN 978-82-90835-37-3.  153 s.

View all works in Cristin

 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2017). Governing health and welfare of Norwegian women through mammography screening: May rights to health care go hand in hand with duties of health care?. Show summary
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2017). Styring av kvinners helse og velferd via buss: ”man har jo tilbud som kommer heime i fjøsdøra nesten”. Show summary
 • Fugelsnes, Elin; Gjøstein, Dagrun Kyte & Bretthauer, Michael (2016, 01. november). Lot seg ikke friste av gaver og gevinster. [Internett].  forskning.no.
 • Fugelsnes, Elin; Gjøstein, Dagrun Kyte & Bretthauer, Michael (2016, 14. oktober). Lot seg ikke friste av gaver og gevinster. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2016). Hvilke tiltak kan fungere for å øke deltakelse i spørreskjemaundersøkelser? - Erfaringer fra en studie med økonomiske insentiv og telefonpurring..
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2016). Norwegian Women's Experience with Breast Cancer Screening.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2016). Women´s experiences with regular breast cancer screening in Norway.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Bretthauer, Michael & Løberg, Magnus (2016). D.K. Gjøstein og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(16), s 1326- 1327 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0690
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2015). Kvinner, bryst og kreft.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2012). Blurred boundaries between public and private roles? On the continued significance of caste in contemporary village-life. Fokus India Blog.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2012). Female Community Health Workers in Rural Rajasthan: Negotiating Women’s Changing Kinship and Gender Roles?.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2012). Negotiating conflicting roles: Female community health workers in rural Rajasthan. A perspective on the Indian ASHA-programme.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2011). The role of female lay health workers in maternal and child health work in rural Rajasthan, India.

View all works in Cristin

Published Jan. 22, 2014 3:00 PM - Last modified Feb. 22, 2019 9:47 AM