Edel Jannecke Svendsen

Image of Edel Jannecke Svendsen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850568
Username
Visiting address Nedre Ullevål 9 0850 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Publications

View all works in Cristin

 • Svendsen, Edel Jannecke; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Heitmann, Grethe; Dhayyat, Adam; Morris, Ann; Sjøborg, Kathrine; Olsen, Richard Monroe & Hardeland, Camilla (2019). Health care providers self-assessed competence about cardiac arrest in pregnancy. Resuscitation.  ISSN 0300-9572. . doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.06.163
 • Svendsen, Edel Jannecke (2018). Bruk av tvang mot barn.
 • Svendsen, Edel Jannecke (2018). Helsepersonell trenger å lære mer om bruk av tvang mot barn. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.71912 Show summary
 • Svendsen, Edel Jannecke (2018, 24. mai). Ny doktorgrad: -Vi må våge å snakke om bruk av tvang mot barn. [Fagblad].  Sykepleien. Show summary
 • Svendsen, Edel Jannecke (2018). Restraint during medical procedures in hospitalized preschool children. An exploratory study.
 • Svendsen, Edel Jannecke (2018). Temadag. Bruk av tvang overfor barn.
 • Wøien, Hilde; Svendsen, Edel Jannecke & Hellesø, Ragnhild (2018). Sykepleiere med spesialisering. Bedre helsetjeneste med forskrivningsrett?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Svendsen, Edel Jannecke (2017, 17. oktober). -For lite åpenhet om tvang mot små barn. [Tidsskrift].  Dagens Medisin.
 • Svendsen, Edel Jannecke (2016). Fastholding av barn under medisinske prosedyrer. Tidsskrift for barnesykepleiere.  ISSN 1502-4989.  20(3), s 9- 10
 • Svendsen, Edel Jannecke (2016, 13. desember). Sykehusbarna vi må holde fast - kan det gi traumer?. [Radio].  NRK P2 Ekko- et aktuelt samfunnsprogram.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2016). Participation in video recall session during individual interviews on restraint..
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2016). Er tvang mot barn et nødvendig onde?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (19), s 41- 41
 • Svendsen, Edel Jannecke (2015). Bruk av tvang i barneavdelinger.
 • Svendsen, Edel Jannecke (2015). Pågående studie om tvang eller ufrivillig fastholding av førskolebarn under prosedyrer på sykehus. Tidsskrift for barnesykepleiere.  ISSN 1502-4989.  19(3), s 17- 18
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2015). Providing the child with venous access; exploring parent-health care providers’ unfolding interaction.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2014). Smertefulle prosedyrer på motvillige barn.
 • Svendsen, Edel Jannecke; Pedersen, Reidar; Moen, Anne & Bjørk, Ida Torunn (2014). The structure of parent-health care provider interaction during peripheral vein cannulation with resistive children.

View all works in Cristin

Published Feb. 17, 2012 1:58 PM