Elisabeth Geke Marjan Landeweer

Image of Elisabeth Geke Marjan Landeweer
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Academic interests

 • Family care ethics
 • Psychiatry
 • Empirical ethics
 • Narrative ethics
 • Moral case deliberations
 • Family group conferences

Courses taught

 • Medical Ethics
 • Medical Philosophy & Sociology
 • Moral case deliberation

Background

 • PhD medical ethics
 • Msc philosophy

Awards

 • Eacme travel grant
 • Scientia fellow grant

Positions held

 • 2006-2009 Junior researcher Maastricht University medical center, department of medical ethics
 • 2009-2013 Junior researcher VU University Amsterdam medical center, department of medical ethics
 • 2013-2015 Postdoc researcher VU University Amsterdam medical center, department of medical ethics

Partners

 • VU University Amsterdam medical center, department of medical ethics
 • University of Oslo, department of medical ethics

Publications

 • Abma, Leyerzaph, Landeweer (2016). Responsive Evaluation in the Interference Zone Between System and Lifeworld. American Journal of Evaluation 1-14.  Forthcoming.
 • Gert Schout, Marjolein van Dijk, Ellen Meijer, Elleke Landeweer, Gideon de Jong (2016) The use of family group conferences in mental health: Barriers for implementation. Journal of Social Work, online first 11 march.
 • Elleke Landeweer (2013) Moral dynamics in Psychiatry. Fostering reflection and change regarding coercion and restraint. PhD Thesis, VUmc Amsterdam.
 • Elleke GM Landeweer, Tineke A. Abma, Guy AM Widdershoven (2011) Moral Margins concerning the use of coercion in psychiatry. Nursing Ethics 18 (3) 304-316.
 • Elleke Landeweer, Tineke A. Abma, Linda Dauwerse, and Guy A.M. Widdershoven (2011) Triad collaboration in psychiatry: privacy and confidentiality revisited. The International Journal of Feminist Approaches to Bioethics. Vol. 4., no. 1 (spring)
 • Rouven Porz, Elleke Landeweer and Guy Widdershoven (2011) Theory and practice of clinical ethics support services: narrative and hermeneutical perspectives. Bioethics. Vol. 25, nr. 7, pp. 354-360.
 • Elleke G.M. Landeweer, Tineke A. Abma, Guy A.M. Widdershoven (2010) The essence of psychiatric nursing. Redefining nurses’identity through moral dialogue about reducing the use of coercion and restraint. Advances in Nursing Science. Vol. 33, no. 4, ppE31-E42.
 • Elleke Landeweer, Tineke Abma, Jolijn Santegoeds, Guy Widdershoven (2009) Psychiatry in the age of neuroscience: the impact on clinical practice and lives of patients. Poiesis and Praxis 6:43-55.
 • E. Landeweer, R. Berghmans, T. Abma & G. Widdershoven (2007). Coercive treatment in mental hospitals: legal regulators and experiences in the Netherlands in: EACME Newsletter, nr. 17.

Publications in Dutch

 • Abma, E. Landeweer, H. Leyerzaph (2015) Responsieve evaluatie ten behoeve van zorgpraktijken – De ontwikkeling van een dialogisch kwaliteitsinstrument in de psychiatrie. Waardenwerk, 60.
 • Nelly de Hoog & Elleke Landeweer (2015) Pilot vooruitlopend op Wet zorg en dwang: cvp voor cliënt of vertegenwoordiger. Journaal Ggz en recht, nr 4, augustus 2015, jaargang 11
 • Elleke Landeweer (2014) Moral dynamics in psychiatry. Journaal Ggz en recht, nr1, maart 2014, jaargang 10.
 • Elleke Landeweer, Tineke Abma (2009). Boekbespreking: Katherine Gardiner. Why Care? On motivation in care ethics. In: Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, jrg. 10, nr. 3, p. 139-140.
 • E. Landeweer, B. Richartz, P. Vervoort Y. Voskes, T. Abma, G. Widdershoven (2009) Grenzen aan het voorkomen van separaties. in: Psy, jr. 13, nr. 1.
 • T. Abma, G. Widdershoven, E. Landeweer, Y. Voskes, J. Hommes, A.J. Vrijlandt (2008) Opsluiten moet stoppen. Tien punten voor een separeerarme psychiatrie, in; Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv), jr. 63, nr. 12, 984-988.
 • E. Landeweer, T. Abma, R. Berghmans, W. Janssen, J. Dute, G. Widdershoven (2008). Hoe nu verder na de Wet Bopz? in: Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv), jaargang 63, nr. 4, 286-289.

Book Chapters

 • Brenda Frederiks & Elleke Landeweer (2016) Dwang in de psychiatrie, in; Basisboek Ethiek en Recht in de Gezondheidszorg (Widdershoven & Legemaate, eds). Boom Filosofie: Amsterdam.
 • E. Landeweer, B. Molewijk, G. Widdershoven (2016) Moral improvement through interactive research: A practice example of dialogical empirical bioethics, in: J. Ives & M. Dun. Empirical Bioethics (in press)
 • Elleke Landeweer (2016) Casus 3 ‘Zorgplicht’ in: M. Schermer, F. Ewals, M. Weisz (red) Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, p 19-21. Van Gorcum/ Assen.
 • R Mane, M Niculescu, E Meijer, E Landeweer, M van Dijk, G de Jong en G Schout (2015) Blokkades voor Eigen Kracht conferenties bij BOPZ in: G. Lohuis & A Beuker (red) Zonder sociaal geen psychiatrie. SWP Amsterdam
 • E. Landeweer. Implementatie: belemmerende en bevorderende factoren. In; R. Welleman, B. Stringer, E. Landeweer, C. Gijsbers van Wijk. De eerste vijf minuten in de verlenging. Implementatie en borging van best practices dwangreductie (2008-2011). (2011). GGZ InGeest, p. 19-28

Social media

Research reports

 • G Schout, E Landeweer, M van Dijk, E Meijer, G de Jong (2015) Eigen Kracht-conferenties bij verplichte GGz Een onderzoek naar proces en uitkomsten. Onderzoeksrapportage. VUmc Amsterdam.
 • Leyerzapf, T. Abma & E. Landeweer. Randvoorwaarden voor een monitorende rol door de pvp. Eindrapport. (2013) VUmc, afdeling / onderzoekschool EMGO+Metamedica
 • E. Landeweer, T. Abma. Eindrapportage Onderzoek Monitorende functie van de PVP. (2011) VUmc, afdeling Metamedica/ onderzoekschool EMGO+
 • E. Landeweer, T. Abma. (2008) Voortgang van dwangreductie. Verslaglegging van de tussentijdse meting in het kader van het evaluatieonderzoek voor het dwangreductieproject ‘Een ernstig zieke laat je niet alleen’. Universiteit Maastricht, onderzoeksinstituut Caphri.
 • E. Landeweer, G. Widdershoven (2008) Samen werken aan dwangreductie. Verslaglegging van de eerste meting in het kader van het evaluatieonderzoek van het project ‘Separeren: minder en beter’. Universiteit Maastricht, onderzoeksinstituut Caphri.
 • E. Landeweer, G. Widdershoven (2008) Verder met dwangreductie. Verslaglegging van de eerste meting in het kader van het evaluatieonderzoek van het project ‘Minder separeren’ (D&D2). Universiteit Maastricht, onderzoeksinstituut Caphri.

 

 • Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan & Pedersen, Reidar (2020). Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20:934, s 1- 15 . doi: 10.1186/s12913-020-05792-4 Full text in Research Archive.
 • Landeweer, Elisabeth Geke Marjan (2018). Sharing Care Responsibilities Between Professionals and Personal Networks in Mental Healthcare: A Plea for Inclusion. Ethics and social welfare.  ISSN 1749-6535.  12(2), s 147- 159 . doi: 10.1080/17496535.2017.1352008 Full text in Research Archive.
 • Schipper, Karen; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan & Abma, Tineke (2018). Living with end-stage renal disease: Moral responsibilities of patients. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(8), s 1017- 1029 . doi: 10.1177/0969733016687154
 • Abma, Tineke; Leyerzapf, Hannah & Landeweer, Elisabeth Geke Marjan (2017). Responsive Evaluation in the Interference Zone Between System and Lifeworld. American Journal of Evaluation (AJE).  ISSN 1098-2140.  38(4), s 507- 520 . doi: 10.1177/1098214016667211 Show summary
 • Landeweer, Elisabeth Geke Marjan; Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2017). Worlds apart? A scoping review addressing different stakeholder perspectives on barriers to family involvement in the care for persons with severe mental illness. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17(349), s 1- 10 . doi: 10.1186/s12913-017-2213-4 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Jan. 19, 2016 2:58 PM - Last modified Sep. 20, 2016 12:37 PM