Eli Feiring

Image of Eli Feiring
Norwegian version of this page
Phone +47 22850528
Mobile phone +47 98413965
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Political philosophy and public policy
 • Rights and democratic legitimacy
 • Fair distribution of resources, priority setting
 • Social inequality and health
 • Risk, lifestyle, responsibility
 • Paternalism

Supervision

 • See above
 • Studies of organizational change
 • Evidence informed policy making
 • Qualitative methods

Courses taught

 • HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet
 • HMED 1103 Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten
 • HADM 4001 Metode og statistikk
 • HME 4208 Just Health Care
 • HME 4211 Evidence Informed Health Policy
 • HMM 4104B Qualitative Methods

Background

Eli Feiring has a Ph.D. (Dr.polit.) in political science, University of Oslo, 2004.

She is currently associate professor at the Department of Health Management and Health Economics.

Former employers include:

 • Institute of Political Science, UiO (post doc research fellowship)
 • Fafo Institue for Labour and Social Research (doctoral research fellowship)
 • ISF Institute for Social Research (student research fellowship)
 • The Norwegian Ministry of Social and Health Affairs

Positions held

 • Member of Regional Committee for Medical Research Ethics (REK Sør-Øst)

Collaboration

NNPE – Nordic Network on Political Ethics

Publications

 • Feiring, Eli (2021). Social insurance, mutualistic insurance and genetic information. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2021-107542
 • Elster, Jakob & Feiring, Eli (2020). Når er registerbasert helse- og helsetjenesteforskning uten samtykke etisk forsvarlig?, I: Anne Kjersti Cecelia Befring & Inger Johanne Sand (red.),  Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205531963.  Kapittel 13.  s 452 - 474
 • Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106120 Full text in Research Archive.
 • Feiring, Eli & Westdahl, Stine (2020). Factors influencing the use of video interpretation compared to in-person interpretation in hospitals: a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20(856) . doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05720-6 Full text in Research Archive.
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). Priority setting and personal health responsibility: an analysis of Norwegian key policy documents. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: 10.1136/medethics-2019-105612 Full text in Research Archive.
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). ‘There is no such thing as getting sick justly or unjustly’–a qualitative study of clinicians’ beliefs on the relevance of personal responsibility as a basis for health prioritisation. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-020-05364-6 Full text in Research Archive.
 • Feiring, Eli & Friis, Tori (2019). Facilitators and barriers to clincians' use of COPD action plans in self-management support: A qualitative study. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: 10.1016/j.pec.2019.11.002 Full text in Research Archive.
 • Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling & Feiring, Eli (2019). Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics.  ISSN 1754-9973.  12(2), s 145- 157 . doi: 10.1093/phe/phz009 Full text in Research Archive. Show summary
 • Feiring, Eli & Lie, Astrid Eidesvik (2018). Factors perceived to influence implementation of task shifting in highly specialised healthcare: a theory-based qualitative approach. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18:899, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12913-018-3719-0 Full text in Research Archive.
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2018). Rationing cancer treatment: a qualitative study of perceptions of legitimate limit-setting. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18 . doi: 10.1186/s12913-018-3137-3 Full text in Research Archive.
 • Feiring, Eli (2017). Liberal helsepolitikk - mot privatisering av høykostnadsbehandling?. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 2019- 2027 Full text in Research Archive.
 • Feiring, Eli & Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17(747) . doi: 10.1186/s12913-017-2683-4
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2016). Prioritering i praksis. Onkonytt.  ISSN 1503-7886.  (2), s 58- 61
 • Feiring, Eli (2015). Lifestyles, In Henk ten Have (ed.),  Encyclopedia of Global Bioethics.  Springer.  ISBN 978-3-319-05544-2.  Entry Lifestyles.  s 1 - 11
 • Feiring, Eli (2014). Private helseforsikringer - et gode?, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel.  s 117 - 126
 • Feiring, Eli & Ugstad, Kristian (2014). Interpretations of legal criteria for involuntary psychiatric admission: a qualitative analysis. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(500) . doi: 10.1186/s12913-014-0500-x
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2013). Does Healthcare Moderate the Impact of Socioeconomic Status on Self-rated Health?. Journal of Clinical Research & Bioethics.  ISSN 2155-9627.  5(1) . doi: 10.4172/2155-9627.1000169
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på liv og helse, I: Hallvard Fossheim & Helene C. Ingierd (red.),  Forskning og penger.  Forskningsetiske komiteer.  ISBN 978-82-7682-063-8.  Kapittel.  s 79 - 92
 • Bringedal, Berit & Feiring, Eli (2011). On the relevance of personal responsibility in priority setting: a cross-sectional survey among Norwegian medical doctors. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  37(6), s 357- 361 . doi: 10.1136/jme.2010.038844
 • Bringedal, Berit; Feiring, Eli & Berøe, Kristine (2011). Social disparities in health and the physician's role. A call for clarifying the professional ethical code. World medical journal : official journal of the World medical association.  ISSN 0049-8122.  57(5), s 196- 198
 • Feiring, Eli (2009). REASSESSING INSURERS' ACCESS TO GENETIC INFORMATION: GENETIC PRIVACY, IGNORANCE, AND INJUSTICE. Bioethics.  ISSN 0269-9702.  23(5), s 300- 310 . doi: 10.1111/j.1467-8519.2008.00653.x
 • Feiring, Eli (2008). Lifestyle, Responsibility, and Justice. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  34(1), s 33- 36 . doi: 10.1136/jme.2006.019067
 • Feiring, Eli (2008). Reassessing Insurers Access to Genetic Information: Genetic Privacy, Ignorance and Injustice. Bioethics.  ISSN 0269-9702. . doi: 10.111/j.1467-8519.00653.x
 • Feiring, Eli (2008). Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil?. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie.  ISSN 1503-9595.  1, s 58- 64
 • Feiring, Eli & Huseby, Robert (2007). Velferdsstat, fordelingsrettferdighet og nyliberalisme, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 4.  s 69 - 83
 • Feiring, Eli (2006). Demokratiet og rettsliggjøringen av velferdspolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  47, s 575- 587
 • Feiring, Eli (2006). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  9, s 44- 47
 • Feiring, Eli (2005). Legitime prioriteringsbeslutninger. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  (Årg. 8, nr 2), s 65- 72
 • Feiring, Eli; Nagel, Hilde & Mæhle, Synne Sæther (2002). To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (99), s 52- 70

View all works in Cristin

 • Feiring, Eli (2020). Horizon scanning in health service research.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef & Wester, Gry (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Full text in Research Archive.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef; Wester, Gry; Littmann, Jasper & Ottersen, Trygve (red.) (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Full text in Research Archive.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2019). Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity?.
 • Feiring, Eli (2014). Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3, s 383- 386
 • Feiring, Eli (2012). Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken.
 • Feiring, Eli (2012). Maksimal pris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på helse.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2011). Healthcare moderates impact of socioeconomic status on self-rated health.
 • Feiring, Eli (2008, 12. april). Forsikringsselskaper og genetisk informasjon. [Internett].  Nytt fra Norges forskningsråd.
 • Feiring, Eli (2008). Hvem har ansvaret for følgene av usunn livsstil?.
 • Feiring, Eli (2008). Usunn livsstil - hva så?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Feiring, Eli (2007). Distributional justice: Theory and measurement. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48
 • Feiring, Eli (2007, 24. august). Rettighetsfesting av eldreomsorg.  Morgenbladet.
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting som styringsverktøy.
 • Feiring, Eli (2005). Virkninger av rettighetslovgivning - en kunnskapsoversikt.
 • Feiring, Eli (2004, 07. mai). Rasjonering av helsehjelp.  Klassekampen.
 • Feiring, Eli (2004). Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp.
 • Feiring, Eli (1998). Er ventelisteordningen bare tull?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Falkum, Eivind; Feiring, Eli & Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. FAFO-rapport. 193.
 • Feiring, Eli (1992). Rettferdig fordeling - en analyse av debatten om sosial rettferdighet.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:44 PM - Last modified Oct. 1, 2020 1:31 PM