Eli Feiring

Image of Eli Feiring
Norwegian version of this page
Phone +47 22850528
Mobile phone +47 98413965
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Political philosophy and public policy
 • Rights and democratic legitimacy
 • Fair distribution of resources, priority setting
 • Social inequality and health
 • Risk, lifestyle, responsibility
 • Paternalism

Supervision

 • See above
 • Studies of organizational change
 • Evidence informed policy making
 • Qualitative methods

Courses taught

 • HLED 1102 Helsetjenesten i samfunnet
 • HMED 1103 Helsefaglige perspektiver på helsetjenesten
 • HADM 4001 Metode og statistikk
 • HME 4208 Just Health Care
 • HME 4211 Evidence Informed Health Policy
 • HMM 4104B Qualitative Methods

Background

Eli Feiring has a Ph.D. (Dr.polit.) in political science, University of Oslo, 2004.

She is currently associate professor at the Department of Health Management and Health Economics.

Former employers include:

 • Institute of Political Science, UiO (post doc research fellowship)
 • Fafo Institue for Labour and Social Research (doctoral research fellowship)
 • ISF Institute for Social Research (student research fellowship)
 • The Norwegian Ministry of Social and Health Affairs

Positions held

 • Member of Regional Committee for Medical Research Ethics (REK Sør-Øst)

Collaboration

NNPE – Nordic Network on Political Ethics

Publications

 • Feiring, Eli & Solberg, Carl Tollef (2021). Prioritering av koronavaksine: Råd og prosess. Michael. ISSN 1893-9651. 05(28), p. 52–62.
 • Feiring, Eli (2021). Social insurance, mutualistic insurance and genetic information. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2021-107542.
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). ‘There is no such thing as getting sick justly or unjustly’–a qualitative study of clinicians’ beliefs on the relevance of personal responsibility as a basis for health prioritisation . BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-020-05364-6. Full text in Research Archive
 • Elster, Jakob & Feiring, Eli (2020). Når er registerbasert helse- og helsetjenesteforskning uten samtykke etisk forsvarlig? In Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sand, Inger Johanne (Ed.), Kunstig intelligens og big data i helsesektoren Rettslige perspektiver. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205531963. p. 452–474.
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). Priority setting and personal health responsibility: an analysis of Norwegian key policy documents. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2019-105612. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli & Westdahl, Stine (2020). Factors influencing the use of video interpretation compared to in-person interpretation in hospitals: a qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20(856). doi: 10.1186/s12913-020-05720-6. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2020-106120. Full text in Research Archive
 • Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling & Feiring, Eli (2019). Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics. ISSN 1754-9973. 12(2), p. 145–157. doi: 10.1093/phe/phz009. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli & Friis, Tori (2019). Facilitators and barriers to clincians' use of COPD action plans in self-management support: A qualitative study. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2019.11.002. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli & Lie, Astrid Eidesvik (2018). Factors perceived to influence implementation of task shifting in highly specialised healthcare: a theory-based qualitative approach. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18:899, p. 1–10. doi: 10.1186/s12913-018-3719-0. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2018). Rationing cancer treatment: a qualitative study of perceptions of legitimate limit-setting. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18. doi: 10.1186/s12913-018-3137-3. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli & Walter, Anne Berit (2017). Antimicrobial stewardship: a qualitative study of the development of national guidelines for antibiotic use in hospitals. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17(747). doi: 10.1186/s12913-017-2683-4.
 • Feiring, Eli (2017). Liberal helsepolitikk - mot privatisering av høykostnadsbehandling? Michael. ISSN 1893-9651. 14, p. 2019–2027. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli & Wang, Hege (2016). Prioritering i praksis. Onkonytt. ISSN 1503-7886. p. 58–61.
 • Feiring, Eli (2015). Lifestyles. In ten Have, Henk (Eds.), Encyclopedia of Global Bioethics. Springer. ISSN 978-3-319-05544-2. p. 1–11. doi: 10.1007/978-3-319-05544-2_273-1.
 • Feiring, Eli (2014). Private helseforsikringer - et gode? In Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Ed.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. p. 117–126.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2013). Does Healthcare Moderate the Impact of Socioeconomic Status on Self-rated Health? Journal of Clinical Research & Bioethics. ISSN 2155-9627. 5(1). doi: 10.4172/2155-9627.1000169.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på liv og helse. In Fossheim, Hallvard & Ingierd, Helene C. (Ed.), Forskning og penger. Forskningsetiske komiteer. ISSN 978-82-7682-063-8. p. 79–92.
 • Bringedal, Berit & Feiring, Eli (2011). On the relevance of personal responsibility in priority setting: a cross-sectional survey among Norwegian medical doctors. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 37(6), p. 357–361. doi: 10.1136/jme.2010.038844.
 • Bringedal, Berit; Feiring, Eli & Berøe, Kristine (2011). Social disparities in health and the physician's role. A call for clarifying the professional ethical code. World medical journal : official journal of the World medical association. ISSN 0049-8122. 57(5), p. 196–198.
 • Feiring, Eli (2009). REASSESSING INSURERS' ACCESS TO GENETIC INFORMATION: GENETIC PRIVACY, IGNORANCE, AND INJUSTICE. Bioethics. ISSN 0269-9702. 23(5), p. 300–310. doi: 10.1111/j.1467-8519.2008.00653.x.
 • Feiring, Eli (2008). Reassessing Insurers Access to Genetic Information: Genetic Privacy, Ignorance and Injustice. Bioethics. ISSN 0269-9702. doi: 10.111/j.1467-8519.00653.x.
 • Feiring, Eli (2008). Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil? RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie. ISSN 1503-9595. 1, p. 58–64.
 • Feiring, Eli (2008). Lifestyle, Responsibility, and Justice. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 34(1), p. 33–36. doi: 10.1136/jme.2006.019067.
 • Feiring, Eli & Huseby, Robert (2007). Velferdsstat, fordelingsrettferdighet og nyliberalisme. In Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Ed.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. p. 69–83.
 • Feiring, Eli (2006). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 9, p. 44–47.
 • Feiring, Eli (2006). Demokratiet og rettsliggjøringen av velferdspolitikken. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 47, p. 575–587.
 • Feiring, Eli (2005). Legitime prioriteringsbeslutninger. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. p. 65–72.
 • Feiring, Eli; Nagel, Hilde & Mæhle, Synne Sæther (2002). To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN 0105-1121. p. 52–70.

View all works in Cristin

 • Feiring, Eli (2020). Horizon scanning in health service research.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2019). Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity? .
 • Feiring, Eli (2014). Helsevesenets vedvarende floker. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 3, p. 383–386.
 • Feiring, Eli (2012). Maksimal pris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Makspris på helse.
 • Feiring, Eli (2012). Demokratiet og rettsliggjrøing av velferdspolitikken.
 • Aas, Eline; Alstadsæter, Annette & Feiring, Eli (2011). Healthcare moderates impact of socioeconomic status on self-rated health.
 • Feiring, Eli (2008). Forsikringsselskaper og genetisk informasjon. [Internet]. Nytt fra Norges forskningsråd.
 • Feiring, Eli (2008). Usunn livsstil - hva så? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Feiring, Eli (2008). Hvem har ansvaret for følgene av usunn livsstil?
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting av eldreomsorg. [Newspaper]. Morgenbladet.
 • Feiring, Eli (2007). Distributional justice: Theory and measurement. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48.
 • Feiring, Eli (2007). Rettighetsfesting som styringsverktøy.
 • Feiring, Eli (2004). Rasjonering av helsehjelp. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Feiring, Eli (1998). Er ventelisteordningen bare tull? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Show all 7 contributors for this article] (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Norwegian Institute of Public Health. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge & Solberg, Carl Tollef [Show all 9 contributors for this article] (2020). Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge. Ekspertgruppe i etikk og prioritering 15. november 2020. Folkehelseinstituttet. Full text in Research Archive
 • Feiring, Eli (2005). Virkninger av rettighetslovgivning - en kunnskapsoversikt. Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Feiring, Eli (2004). Rettferdig rasjonering av sykehusbehandling. Om den norske modellen for prioritering mellom pasienter med behov for spesialisert helsehjelp. Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo.
 • Falkum, Eivind; Feiring, Eli & Gautun, Heidi (1996). Hva med dobbeltklientene? Samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri. Evaluering av Klokkerhuset. Forskningsstiftelsen Fafo. ISSN 82-7422-153-2.
 • Feiring, Eli (1992). Rettferdig fordeling - en analyse av debatten om sosial rettferdighet. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:44 PM - Last modified Sep. 22, 2021 1:30 PM