Frode Veggeland

Image of Frode Veggeland
Norwegian version of this page
Phone +47 22850529
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Public administration and public policy
 • International organization and governance
 • Institutional theory
 • Food safety, health and trade policies
 • Organizational change and decision-making processes

Responsible for Courses

Background

Frode Veggeland is cand. polit. in political science (1997) and dr. polit. in political science  (2004) from the University of Oslo. In 2011 he was evaluated by an external committee to qualify for a professor position. Veggeland has previously been employed by the Norwegian Agricultural Economics Research Institute (1999-2013), Arena – Centre for European Studies (2008-2009) and the Department of Political Science, University of Oslo (1997-1999 and 2006-2008).  In 2006 he worked as the Head of the Secretariat of the Governmental Commission, which from 1. June until 31.December investigated the outbreak of E.coli O103 in Norway in Winter/Spring 2006.

Publications

 • Nordeng, Zuzana & Veggeland, Frode (2018). The implementation of European Union (EU) rules on cross-border care: moving towards convergence?. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331. . doi: 10.1017/S174413311800035X Show summary
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2017). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking. Government and Opposition.  ISSN 0017-257X. . doi: 10.1017/gov.2017.32 Full text in Research Archive.
 • Veggeland, Frode (2017). Europeisering av helsepolitikken. Michael.  ISSN 1893-9651.  2017(14), s 228- 240 Full text in Research Archive.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2016). Historiske veivalg i jordbrukspolitikken, I: Agnar Hegrenes; Klaus Mittenzwei & Sjur Spildo Prestegard (red.),  Norsk jordbrukspolitikk: handlingsrom i endring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1743-4.  Kapittel 2.  s 23 - 40
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2016). La autonomia de las organizaciones internacionales burocráticas: Un argumento desde la teoría de la organización, I: Laura Zamudio; David Arelladno & Jorge Culebro (red.),  Puentas, Fronteras y murallas disciplinatias. En torno a las organizaciones internacionales.  Centro de investigacion y decencia economicas.  ISBN 9786079367558.  Chapter III.  s 63 - 89
 • Veggeland, Frode (2016). Institusjonelle bindinger og interessekamp: Norges tilpasning til EU på mat- og landbruksfeltet.. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  74(2), s 1- 23 . doi: 10.17585/ip.v74.459 Full text in Research Archive. Show summary
 • Veggeland, Frode; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Peer counselling for doctors in Norway: A qualitative study of the relationship between support and surveillance. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  162(August 2016), s 193- 200 . doi: 10.1016/j.socscimed.2016.06.037
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2016). The Clash Between Market and Welfare State Models: Europeanization of Nordic Health Systems, In Noralv Veggeland (ed.),  The Current Nordic Welfare State Model.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-63485-124-4.  Chapter 5.
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2014). The Autonomy of Bureaucratic Organizations: An Organization Theory Argument. Journal of International Organization Studies.  ISSN 2191-2556.  5(2), s 55- 69
 • Trondal, Jarle; Marcussen, Martin; Larsson, Torbjörn & Veggeland, Frode (2012). European administrative centre formation. Lessons from international bureaucracies. Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  10(1), s 86- 110 . doi: 10.1057/cep.2011.2 Show summary
 • Kjekshus, Lars Erik & Veggeland, Frode (2011). State Regulatory Capacity: Experiences From Public Sector Reforms In Norway. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  89(4), s 1568- 1584 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2011.01943.x
 • Ugland, Trygve & Veggeland, Frode (2011). Ekstern representasjon og internasjonal regulering av matfeltet, I: Ulla Higdem; Jon Helge Lesjø; Tor Helge Pedersen; Tor Selstad & Håvard Teigen (red.),  Plan, region & politikk : festskrift til Noralv Veggeland.  Forlag1.  ISBN 978-82-9273-569-5.  III.  s 169 - 192
 • Elvestad, Christel & Veggeland, Frode (2010). Using a Soft Mode of Governance to Facilitate Trade: Regulatory Cooperation between the EU and Canada, In Noralv Veggeland (ed.),  Innovative regulatory approaches coping with Scandinavian and European Union policies.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 978-1-60876-673-4.  3.  s 55 - 69

View all works in Cristin

 • Farsund, Arild Aurvåg; Veggeland, Frode & Langhelle, Oluf (2020). Adapting design to context. A comparative study of three international organizations..
 • Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode & Joner, Erik (2020). Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv. NIBIO Rapport. 25. Full text in Research Archive. Show summary
 • Eivind Sten, Andreassen & Veggeland, Frode (2019). The Implementation of Strategies against Antimicrobial Resistance. A Case Study of the Primary Care Sector within three Norwegian Municipalities..
 • Elvbakken, Kari Tove; Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2019). Reforming Scandinavian Public Health Institutes – outsourcing and reorganisation.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2019). The WTO’s governance system for food trade.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2019). Turbulence in World Trade Regulations: WTO’s Agri-food Governance Under Strain.
 • Gezelius, Stig Strandli; Holm, Arne; Stokstad, Sigrid; Storstad, Oddveig & Veggeland, Frode (2019). Selektiv dokumentasjon av dyrevelferd. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Haugen, Marte & Veggeland, Frode (2019). Antibiotikaresistens i et One Health-perspektiv - En komparativ studie av Norge og Nederland som undersøker hvordan AMR-strategier er implementert i disse landene og hvorvidt arbeidet med antibiotikaresistens bygger på tilnærmingen One Health..
 • Langhelle, Oluf; Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2019). The Design of International Organizations.
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2019). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and Agents in Norwegian Agricultural Policymaking. Government and Opposition.  ISSN 0017-257X.  54(4), s 661- 685 . doi: 10.1017/gov.2017.32
 • Solberg, Marielle & Veggeland, Frode (2019). Antibiotikaresistens og One Health - En systematisk litteraturstudie og dokumentanalyse som undersøker i hvilken grad One Health-tilnærmingen er implementert i Norge for å håndtere antibiotikaresistens og hva som kan forklare implementeringsprosessen.
 • Veggeland, Frode (2019). EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (helsefeltet som eksempel).
 • Veggeland, Frode (2019). FORENTE NASJONER (FN): krig, fred og helse.
 • Veggeland, Frode (2019). Krisehåndtering av matrelaterte helsetrusler: utfordring for styring og koordinering.
 • Veggeland, Frode (2019). Multilevel Governance and Horizontal Coordination in Crisis Management.
 • Veggeland, Frode (2019). Verdens handelsorganisasjon (WTO) og global handel.
 • Veggeland, Frode; Martinussen, Pål Erling & Rydland, Håvard T. (2019). Low political trust is bad for your health: A comparative study of 24 European countries.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2018). Balancing food security and food safety interests in trade policy making: The case of EU – US relations.
 • Farsund, Arild Aurvåg & Veggeland, Frode (2018). Power, interests and institutional resilience: The case of public goods and transatlantic relations in food trade. Show summary
 • Lamprinakis, Lampros & Veggeland, Frode (2018). Uncovering the strategies within the decision-making framework of food risk analysis in the Nordics.
 • Mitterer, Stefan J. & Veggeland, Frode (2018). Comparing the Implementation of Electronic Patient Record (EPR) Systems in Germany and Norway What are the key factors explaining differ-ences in implementation of Electronic Pa-tient Record systems in Germany compared to Norway?.
 • Pudic, Natasa & Veggeland, Frode (2018). The role of WHO, WTO and ISDS in global health governance explained through global regulation of tobacco.
 • Rostami, Mouza & Veggeland, Frode (2018). Utfører helsehus tjenester etter hensikten? Utfordringer knyttet til helsehus..
 • Sikveland, Helene & Veggeland, Frode (2018). Prevensjonsmidler og forebygging av provosert abort - En litteraturstudie som undersøker om gratis eller subsidierte prevensjonsmidler reduserer antall aborter, og om Helsedirektoratets anbefaling om gratis prevensjon bygger på en rasjonell beslutningsproses.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2018). Governing ‘Wicked Problems’ in a Globalized World: Revisiting the Coordination Dilemma. Show summary
 • Veggeland, Frode (2018). EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (med matfeltet som eksempel).
 • Veggeland, Frode (2018). Koordinering på tvers av sektor og styringsnivå: nødvendig, men umulig?.
 • Veggeland, Frode (2018). Krisehåndtering av matrelaterte helsetrusler: utfordring for styring og koordinering.
 • Veggeland, Frode (2018). Presentasjon av funn fra ANIWEL-prosjektet (Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren).
 • Veggeland, Frode (2018). Realization of animal welfare goals in Norway’s food sector. Show summary
 • Veggeland, Frode (2018). Regulatory Cooperation in Transatlantic Relations: The Case of Food Trade.
 • Veggeland, Frode; Lundmark, Frida; Berg, Charlotte & Vågsholm, Ivar (2018). The Challenge of Coordination in Food Governance: Governing Animal Welfare in Norway and Sweden. Show summary
 • Kaldestad, Tone & Veggeland, Frode (2017). Innføring av medikamentfri behandling i egne enheter i psykisk helsevern - en studie av politisk prosess.
 • Levang, Hanne Amundsen & Veggeland, Frode (2017). Russian-Norwegian Cooperation Efforts in Combating HIV and AIDS: A Qualitative Case Study on the Effects of Government and Governance Structures.
 • Nordeng, Zuzana & Veggeland, Frode (2017). Moving towards Convergence in Europe? The Implementation of EU rules on Cross-Border Care in Germany and Norway.
 • Nordengen, Egil & Veggeland, Frode (2017). Spiller fagbakgrunn noen rolle for hvordan en avdelingsleder i sykehus utøver ledelse?.
 • Sillerud, Kaja Ceciliie & Veggeland, Frode (2017). Forsøk med kommunal drift av DPS Skrivebordspolitikk eller en ønsket faglig utvikling av de lokalbaserte psykisk helse- og (rus) tjenestene?.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). Challenges of complex policy coordination: A cross-country comparison of systems for combating antimicrobial resistance.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). Cross-Border and Cross-Sectorial Health Governance: A Conceptual Framework.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). How to Manage the Unmanageable? A Comparative Study of the Governance of Antimicrobial Resistant Bacteria.
 • Time, Martin Stangborli & Veggeland, Frode (2017). How to Manage the Unmanageable? A Social Science Approach to the Governance of Antimicrobial Resistance.
 • Veggeland, Frode (2017). Europeanization of public policy: Agricultural and health policies.
 • Veggeland, Frode (2017). Global health governance – «global helsestyring».
 • Veggeland, Frode (2017). Hvordan styre Helse-Norge? En kort introduksjon til helsepolitiske utfordringer i dagens Europa: antibiotikaresistens og EU.
 • Veggeland, Frode (2017). Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL).
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2017). An Integrated Governance Approach to ‘Wicked Problems’: The Case of Antimicrobial Resistance.
 • Abbasi, Akiko & Veggeland, Frode (2016). The international recruitment of healthcare workers in Japan and Norway: A case study.
 • Kvamsdahl, Marianne Sofie & Veggeland, Frode (2016). Bruk av Lean metode i pakkeforløp. En studie fra psykisk helsevern i Danmark..
 • Lindviksmoen, Linda & Veggeland, Frode (2016). Rekruttering av sykepleiere i Oslo universitetssykehus HF.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Medin, Hege; Grünfeld, Leo A.; Gjems Theie, Marcus; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Veggeland, Frode & Felbermayr, Gabriel (2016). TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg. NUPI Report. 8. Full text in Research Archive.
 • Melchior, Arne; Alvik, Ivar; Bekkedal, Tarjei; Mittenzwei, Klaus; Pettersen, Ivar; Grünfeld, Leo A.; Theie, Marcus Gjems; Felbermayr, Gabriel; Veggeland, Frode & Medin, Hege (2016). TTIP and Norway: Impact and trade policy options. Full text in Research Archive. Show summary
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads.
 • Rommetvedt, Hilmar & Veggeland, Frode (2016). Parliamentary Government and Corporatism at the Crossroads: Principals and agents in Norwegian agricultural policy-making..
 • Skutle, Benedicte & Veggeland, Frode (2016). An Unprepared World: A case study of the World Health Organization's and the global community's emergency response to the West African Ebola outbreak 2014-2015.
 • Veggeland, Frode (2016). Effectiveness of Hard and Soft Governance. The Case of Transatlantic Food Trade Relations..
 • Veggeland, Frode (2016). Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren: aktuelle problemstillinger.
 • Veggeland, Frode & Fiane, Elin Maria (ed.) (2016). TTIP – regulatory cooperation on food and health issues. NUPI Working Paper. 872. Full text in Research Archive.
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2016). Clash of Welfare Models: the Europeanization of Nordic Health Systems..
 • Bjørshol, Bjarne & Veggeland, Frode (2015). MRSA i svine- og helsesektoren i Norge og Danmark sett i et One Health perspektiv. Felles problem - ulike strategier og løsninger..
 • Lunde, Jorunn & Veggeland, Frode (2015). Kvalitet i kommunefysioterapitjenesten -Et studie av ulike betingelser for en enhetlig tjeneste, sett i lys av en historisk utvikling og kvalitetsbegrepet..
 • Veggeland, Frode (2015). ANIWEL-Realisation of animal welfare goals in Norway's food sector.
 • Veggeland, Frode (2015). Agricultural and Food Safety Policies in the EU. Cases of European Integration..
 • Veggeland, Frode (2015). Hard and Soft Governance in World Food Trade. The use of dispute settlement and equivalence in conflict-resolution..
 • Veggeland, Frode (2015). Hard and Soft Governance in World Food Trade: SPS Measures as Part of Transatlantic Trade Relations.
 • Veggeland, Frode & Rommetvedt, Hilmar (2015). Who determine policy: voters, Parliament or the executive? The case of Norwegian agricultural policy.
 • Veggeland, Frode & Time, Martin Stangborli (2015). Tales of the Unexpected: The historical dynamics of EU’s health policies.
 • Veggeland, Frode; Weltzien, Åsmund & Sørbye, Stine Evensen (2015). Transatlantic Governance in Food Trade: Dispute settlement and equivalence as trade-facilitating tools. Working Paper, NUPI. 852. Full text in Research Archive. Show summary
 • Schmidt, Siv Kjersti & Veggeland, Frode (2014). Signe maten på vårt bord – med eller utan spor. Ein analyse av debatten om sporing av mat i Codex Alimentarius..
 • Veggeland, Frode (2014). A Path to a Critical Juncture. Global Institutionalization of Intellectual Property Rights..
 • Veggeland, Frode (2014). A Path to a Critical Juncture.Global Institutionalization of Intellectual Property Rights.
 • Veggeland, Frode (2014). Organisatoriske utfordringer i sektorovergripende smittevernsarbeid: illustrert gjennom E.coli-saken 2006..
 • Veggeland, Frode & Stangborli Time, Martin (2014). The Historical Dynamics of EU’s Health Policy: A review of pressures for change in European health-service systems.
 • Veggeland, Frode (2013). A Bumpy Path of Institutionalization: The Move Towards Global Regulation of Intellectual Property Rights.
 • Veggeland, Frode (2013). Agricultural and Food Safety Policies in the EU. Cases of European Integration.
 • Veggeland, Frode (2013). Agricultural and Food Safety Policies in the EU: Cases of European Integration.
 • Veggeland, Frode (2013). EU-institusjonene, EØS-avtalen og nasjonal politikk (matfeltet som eksempel).
 • Veggeland, Frode (2013). International Governance, TRIPS and Competitiveness in Food Industry and Trade.
 • Veggeland, Frode (2013). Landbruks- og matsektoren – innenfor og/eller utenfor EU?.
 • Veggeland, Frode (2013). Politiske og operative konsekvenser av ulike tilknytnings- og organisasjonsformer (Matreformen og E. coli-saken).
 • Veggeland, Frode & Trondal, Jarle (2013). The Autonomy of Bureaucratic Organisations. An Organisation Theory Argument.
 • Veggeland, Frode & Ugland, Trygve (2013). Organizing International Representation: Promoting Canadian and European Union Food Safety Interests on the World Stage.
 • Veggeland, Frode (2012). Discussant’s comments - Panel on:‘Intermestic’ Politics of Trade.
 • Veggeland, Frode (2012). Food Safety Regulation in the EU: A case of European Integration.
 • Veggeland, Frode & Trondal, Jarle (2012). Are international bureaucracies vehicles of the common good?.
 • Veggeland, Frode (2011). Makt og matkjeden – en kommentar til Matkjedeutvalgets tilnærming, I: Tommy Staahl Gabrielsen & Ivar Pettersen (red.),  Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer.  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).  ISBN 978-82-7077-809-6.  Artikkel.  s 11 - 22
 • Veggeland, Frode (2011). Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet.
 • Veggeland, Frode & Aalerud, Ellen Henrikke (2011). Sjømat og handelsrestriksjoner. Metoder for å forenkle handelen. NILF-Report. 1. Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2013 2:56 PM - Last modified Oct. 21, 2014 11:32 AM