Heidi Beate Bentzen

Doctoral Research Fellow - Centre for Medical Ethics
Image of Heidi Beate Bentzen
Norwegian version of this page
Phone +47-22850086
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Academic interests

 • Biotechnology Law
 • Privacy and Data Protection Law
 • Medical Law
 • Life Science
 • Personalized Cancer Medicine / Precision Medicine

Bentzen’s PhD project pertains to the legal regulation of personalized cancer medicine. This includes the regulation of genetic testing, and the processing of human biological samples and DNA data, including reuse and data sharing.

Courses taught

 • Data protection law

Background

Bentzen shares her time between The Centre for Medical Ethics at the Faculty of Medicine and The Norwegian Research Center for Computers and Law at the Faculty of Law, both at The University of Oslo. She collaborates with The Norwegian Cancer Genomics Consortium.

Bentzen co-chairs the law and ethics working group in the European network for researchers working on ELSI aspects of genomics, COST Action IS1303. She is also a board member of the Norwegian Association for Law and Electronic Data Processing.

Bentzen has during the PhD period had a visiting research fellowship at the University of Oxford. 

Publications

View all works in Cristin

 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Deling av data i forskning.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019, 15. mars). GDPR-forsker: – Det trengs nye tekniske løsninger.  Dagens Medisin.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Introduksjon til GDPR for helseforskning i praksis.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Kunstig intelligens og helse. En oversikt over juridiske hovedutfordringer.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Utfordringer med økt tilgjenge­lighet av genomiske data. Bestpractice Onkologi/Hematologi.  ISSN 2245-0440.
 • Høstmælingen, Njål & Bentzen, Heidi Beate (2019, 04. mars). – GDPR har blitt et symbol på konflikt.  Dagens Medisin.
 • Høstmælingen, Njål & Bentzen, Heidi Beate (2019). EUs personvernforordning har to ansikter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0166
 • Bentzen, Heidi Beate (2018, 25. oktober). Amid GDPR Implementation, European Effort Drafts Code of Conduct for Sharing Health Research Data. [Internett].  GenomeWeb.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Doing Right: Law and Precision Medicine.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Doing Right: Law and Precision Medicine.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Formålsbestemthet. Om prinsippet og implikasjonene av prinsippet.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Panelsamtale: Fra forskning og kunnskap til handling!.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Personvern og datadeling i medisinsk og helsefaglig forskning.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Session chair: Brave New World: Learning Health Systems.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Shedding Light on Legal Aspects of Genetic Data Processing in the Cloud.
 • Aamdal, Steinar; Bentzen, Heidi Beate; Borge, Ole Johan; Erikstein, Bjørn K; Grimsgaard, Sameline; Hovig, Johannes Eivind; Myklebost, Ola & Widerberg, Ketil (2017). Åpne Nordens grenser for forskning og behandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). European Union's Regulation of Genetic Data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Genomics and the new EU data protection rules in a Nordic context.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på fremmarsj?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017, 02. oktober). Helsedata kan bli vårt nye gull. [Internett].  digi.no.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017, 27. september). Helsedata: Forskning vs personvern. [Radio].  NRK P1 Her og nå.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Legal Aspects of DNA Data Processing in International Databases.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Medisinsk forskning i genomikkens tidsalder.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Panel Debate: Trans-Atlantic data privacy relations and the new data protection law in the European Union.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Anonymization of Health Data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). DNA-datadeling – Hvor setter vi grensen?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Discussion panel on regional and professional developments and challenges in genomics.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Genomic Research Review in Norway – REC’s Role.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Genomics and the new EU Data Protection rules in a Nordic context.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Goymsla av genomdata.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). How well protected are samples and data from unintended uses?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Human Biological Samples versus Personal Data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). REC's review of proposals concerning genome sequencing.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Rethinking Jurisdiction in Transnational Genomic Clouds.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Third party access to genetic databases.
 • Borry, Pascal; Ljøsne, Isabelle Budin; Bentzen, Heidi Beate; Feeney, Oliver; Howard, Heidi; Loi, Michele; Mascalzoni, Deborah; Nordal, Salvör; Skirton, Heather; Sterckx, Sigrid; Stupka, Elia & Felzmann, Heike (2016). Citizen's Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015). Dynamisk samtykke – Forsøk på å gjøre samtykket praktikabelt.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015, 03. mars). Gentest kun på resept?. [Fagblad].  GENialt.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015). Legal Regulation of Personalized Cancer Medicine.
 • Bentzen, Heidi Beate & Iyer, Anita Lakshmi (2015). Are Trusted Systems Always Transparent? – Transparency vs. Opacity.
 • Bentzen, Heidi Beate; Iyer, Anita Lakshmi; Ljøsne, Isabelle Budin & Lindskog, Benedikte V (2015). NoSarC – ELSA: Why should we care what people think.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Bentzen, Heidi Beate; Solbakk, Jan Helge & Myklebost, Ola (2015). Genomsekvensering i forskning krever ny tilnærming til samtykke. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2031- 2032 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0944
 • Bentzen, Heidi Beate (2014). Er genetiske opplysninger spesielt sensitive personopplysninger?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2014). Krever genetiske data særbehandling?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2014). Presse(gen)etikk - Bioteknologiloven § 5-8.
 • Bentzen, Heidi Beate; Iyer, Anita Lakshmi & Ljøsne, Isabelle Budin (2014). Er du klar for persontilpasset medisin?. NRK Ytring.
 • Bentzen, Heidi Beate (2013). Rettslig regulering av persontilpasset medisin - Implikasjoner og barrierer for implementering.
 • Bentzen, Heidi Beate (2013). Rettslige aspekter ved lagring av genetiske data.

View all works in Cristin

Published Oct. 12, 2015 9:58 AM - Last modified Aug. 30, 2017 11:14 AM