Helge Skirbekk

Image of Helge Skirbekk
Norwegian version of this page
Phone +47 22850678
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2020). Children's fear of needle injections: a qualitative study of training sessions for children with rheumatic diseases before home administration. Pediatric Rheumatology.  ISSN 1546-0096.  18:13, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12969-020-0406-6 Full text in Research Archive.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Tyssen, Reidar; Skirbekk, Helge & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2019). Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(10) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0339
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (9) . doi: 10.1002/14651858.CD012472.pub2 Full text in Research Archive.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice: A summary of a Cochrane systematic review. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: 10.1016/j.pec.2018.10.022 Full text in Research Archive. Show summary
 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2018). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(6), s 746- 759 . doi: 10.1177/0969733016664977 Show summary
 • Skirbekk, Helge; Korsvold, Live & Finset, Arnstein (2018). To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  101(4), s 711- 716 . doi: 10.1016/j.pec.2017.11.013 Full text in Research Archive.
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2017). Health education competence, self-management. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 . doi: 10.4220/sykepleienf.2016.59702en Full text in Research Archive. Show summary
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Dagens sykehuslege - fremdeles alltid på vakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1635- 1638 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0067 Show summary
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Den gode legen - sterk og utholdende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1631- 1634 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0066 Show summary
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.59702
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring - emner i fremtidens legeutdanning?. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(4), s 316- 329 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-04 Show summary
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women's rights?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15 . doi: 10.1186/1472-6939-15-15 Full text in Research Archive. Show summary
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  22(2), s 192- 201 . doi: 10.1007/s10728-012-0207-2

View all works in Cristin

 • Ervik, Bente; Andersen, Sigve; Skirbekk, Helge & Dønnem, Tom (2020). Evaluating a centralised cancer support centre in the remote region of Northern Norway. Rural and remote health.  ISSN 1445-6354.  20:6016(3), s 1- 7 . doi: 10.22605/RRH6016
 • Conradsen, Stein & Skirbekk, Helge (2019). Interpreting a mixed-methods study on patient knowledge and trust.
 • Skirbekk, Helge (2019, 01. januar). Bidrag i Harald Eias forord til Steven Pinkers Opplysning nå!. [Fagblad].  Opplysning nå! Gyldendal ISBN 9788205519190.
 • Skirbekk, Helge (2019). Hva betyr tillit for ledelse av helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2019, 18. august). Hva gjør at vi får tillit til folk. [Radio].  NRK P1 Mellom himmel og jord.
 • Skirbekk, Helge (2019, 09. august). Kristne jakter bolig i egne Facebook-gruppe.  Dagen.
 • Skirbekk, Helge (2019). Patient-mediated interventions to improve professional practice (Cochrane systematic review).
 • Skirbekk, Helge (2019, 09. september). Økt kontroll i arbeidslivet går på tilliten løs.  Aftenposten.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Show summary
 • Skirbekk, Helge (2018, 30. april). Det tredje rommet. [Fagblad].  Norilco-nytt.
 • Skirbekk, Helge (2018, 30. april). Hjelp til å mestre - hjelp til å leve. [Fagblad].  Norilco-nytt.
 • Skirbekk, Helge (2018, 09. november). Når tilliten får en bulk.  Vårt land.
 • Skirbekk, Helge (2018, 26. september). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. [Internett].  Institutt for helse og samfunn.
 • Skirbekk, Helge (2017, 15. mars). Med filosofien i bakhånd/Tre om Holberg-prisen.  Klassekampen.
 • Skirbekk, Helge (2017). Samfunnsfag ved LDH.
 • Skirbekk, Helge (2017). The importance of trust in healthcare.
 • Skirbekk, Helge (2017). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2017, 12. desember). Å støtte og bli støttet - betydningen av likepersoner. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016, 30. november). Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning?. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). De nordiska länderna leder tillitsligan i världen. [Tidsskrift].  Arbeidsliv i Norden.
 • Skirbekk, Helge (2016). Forutsetninger for tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016). Hvorfor likepersonsarbeid?.
 • Skirbekk, Helge (2016). Kvalitative metoder i forskning om behandler-pasient-kommunikasjon.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Likepersonsarbeid på agendaen for Funkis. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. juni). Naive nordmenn. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). Nordic countries top of global trust league. [Tidsskrift].  Nordic Labour Journal.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Opplæring av likepersoner tema for studieledersamlingen. [Internett].  funkis.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016, 30. september). Tillit mer verdt enn oljen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge & Vågan, Andre (2016). User participation in medical schools - is it enough/Does it help?.
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring – emner i legeutdanningen?.
 • Skirbekk, Helge (2015, 04. november). Den jævla naboen. Om nabokrangler, tujahekker og norsk smålighet. Bok med populærvitenskapelige bidrag.  Kagge forlag.
 • Skirbekk, Helge (2015). How does shared decision making work? Effects of user participation in Norwegian learning and mastery services.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hva er forskning?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hvilken betydning har tillit? Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Kommunikasjon, motivasjon og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2015, 30. september). Nyfødtes vekt kan ha stor betydning for hvor mye de stoler på folk som voksne.  Nettavisen.
 • Skirbekk, Helge (2015, 11. juli). Tillit er nøkkelen til å lykkes i den nye delingsøkonomien.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit og respekt.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Finset, Arnstein & Skirbekk, Helge (2014). ””Du trenger ikke trekke kølapp!” Rapport fra Likepersonsprosjektet. En kvalitativ undersøkelse av likepersonstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Aasland, Olaf G.; Tyssen, Reidar & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2014). Is it possible to combine being 'a good doctor' with taking care of one's own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors.
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10)
 • Skirbekk, Helge (2014, 16. oktober). Brukermedvirkning tema på internasjonal konferanse. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Pecha kucha presentasjon.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Presentasjon av prosjektdirektiv.
 • Skirbekk, Helge (2014). Conversations and cake in cancer care. A qualitative study of trust in voluntary peer support.
 • Skirbekk, Helge (2014, 01. april). Det hjelper å snakke med en som vet. [Fagblad].  Leve med.
 • Skirbekk, Helge (2014). Forskning i støpeskjeen. Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014, 05. mars). Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). General Trust in Norway.
 • Skirbekk, Helge (2014). Gjensidig tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Historien bak likepersontjenesten. Leve med.  (4)
 • Skirbekk, Helge (2014). Kaffe, kake og konversasjon. En kvalitativ studie av mestring i kreftbehandling.
 • Skirbekk, Helge (2014). Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2014). "Likemannsprosjektet”. A qualitative study on voluntary peer support in cancer care.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonprosjektet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonsarbeid ved Vardesentreret. Kreftforeningens informasjonsskriv.  (1)
 • Skirbekk, Helge (2014). Om aktuell forskning på opplæring av pasienter og pårørende ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014). Resultater fra forskningsprosjektet til likepersonstjenesten på Vardesenteret ved Radiumhospitalet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i forholdet mellom pasient og lege/tannlege.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit og rett i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2014). Trust in Norway from a sociological perspective.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av gjensidig tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av tillit.
 • Skirbekk, Helge (2013, 21. november). Fordeler med tillit. [Radio].  Her og nå, NRK P1.
 • Skirbekk, Helge (2013, 23. november). Frykter for tilliten med blå politikk.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013). Hvorfor stoler vi på leger?.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet – Støttespilleres sosialisering samt søte saker som symbolsk system.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet Første rapport fra undersøkelse av likemannstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet 2013.
 • Skirbekk, Helge (2013, 22. november). Norge, rotekoppenes drømmeland.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013, 25. november). Støre mener blå politikk vil svekke tilliten i Norge. [Internett].  Aftenposten.no.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit gir ledere handlingsrom. Ukeavisen ledelse.  ISSN 1891-2028.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og helsetjenester.
 • Skirbekk, Helge (2013). Tillit og ledelse.
 • Skirbekk, Helge (2013, 07. november). Tillit og naivitet. [Radio].  Ekko, NRK P2.

View all works in Cristin

Published Sep. 12, 2013 1:36 PM