Hilde Bondevik

Image of Hilde Bondevik
Norwegian version of this page
Phone +47 22845387
Mobile phone +47 99797649
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Gender and health 
 • Illness narratives
 • Cancer Survivorship
 • Medicalization
 • Medical history
 • Philosophy of science

Courses taught

Background

 • Associate professor, Department of Health Sciences, UiO, 2010-2017
 • Head of Master Programme in Interdiciplinary Health Sciences, UiO, 2012-2016
 • Associate professor, Centre for Gender Research, UiO, 2007- 2010
 • Head of Master Programme in Gender Studies, Centre for Gender Research, UiO, 2007-2009
 • Dr. philosophia 2007, Faculty of Humanities, UiO
 • Lecturer, Department of  examen philosophicum., UiO, 1991-2001
 • Cand.phil. in History of ideas, UiO

Positions held

Publications

View all works in Cristin

 • Thoresen, Lisbeth; Rugseth, Gro & Bondevik, Hilde (2020). Fenomenologi i helsefaglig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028897. 140 p.
 • Bondevik, Hilde (2019). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Scandinavia adademic press. ISBN 978-82-304-0241-2. 407 p.
 • Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (2017). Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISBN 9788230401859. 385 p.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2012). Rødt og hvitt. Om blod og melk i fortid og nåtid. Unipub forlag. ISBN 9788274775190. 249 p.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2011). Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser. Unipub forlag. ISBN 9788274775060. 411 p.
 • Bondevik, Hilde (2010). In på bara huden. Medisinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson. Bokförlaget Nya Doxa. ISBN 978-91-578-0570-6. 281 p.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteri i Norge. Et sykdomsportrett. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-329-5. 407 p.
 • Bondevik, Hilde & Lie, Anne Kveim (2007). Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0024-1. 288 p.

View all works in Cristin

 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Rethinking cancer survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2021). Investigating narrative citizenship in the context of cancer.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2020). Hva vil det si å erfare kreft? . Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Bondevik, Hilde & Stene-Johansen, Knut (2020). Fra mikroorganismenes karriereveier: mot den hvite død. BLA - Bokvennen litterær avis. ISSN 2464-3971.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2018). Kunnskapsbasert medisin på norsk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(14), p. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.18.0524
 • Bondevik, Hilde (2018). Sykdom som litteratur: Hysteri som 'case'.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). The poetics of vulnerability: Creative writing among young adults with psychosis in light of Kristeva’s philosophy of language and her concept of subjectivity.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2018). Kreativ skriving blant ungdom med psykose.
 • Bondevik, Hilde & Engebretsen, Eivind (2017). Kunnskapsbasert medisin. In Bolstad, Erik (Eds.), Store norske leksikon (snl.no 2017). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/Kunnskapsbasert_medisin
 • Bondevik, Hilde & Busvold, Kari Irene (2015). Den uforklarte smartens fortelling - en tegnteoretisk tilnærming. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 15(7), p. 30–34.
 • Bondevik, Hilde (2015). Sorgens ulike stemmer: Sorg i litteraturen og sorg som grensediagnose.
 • Synnes, Oddgeir & Bondevik, Hilde (2015). Skjønnlitterære strategiar i møte med (sjølvopplevd) kreft.
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes: How to live together - Cause (Paris, June 2015).
 • Bondevik, Hilde (2015). Roland Barthes - Hvordan leve sammen: Om begrepet årsak.
 • Bondevik, Hilde (2014). Hysteria and melancholy as literary style. American Studies in Scandinavia. ISSN 0044-8060. 46(1), p. 128–133.
 • Bondevik, Hilde (2014). Lis Norup. Hysteriens tid. Charcot. Breuer. Freud. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. 17(2), p. 157–160.
 • Bondevik, Hilde (2014). Enquete-Freud. Agora. ISSN 0800-7136.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Fortellinger om hysterektomi - om kropp og identitet i unge kvinners historier om hvordan det er å leve uten livmor.
 • Bondevik, Hilde (2013). Å knekke sykejournalens koder.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2013). Narratives about hysterectomy.
 • Bondevik, Hilde (2012). Litteratur og medisin, og hysteri som et ”case study”.
 • Bondevik, Hilde (2012). Ragnar Vogt - om hysteri før og etter møtet med Freud.
 • Bondevik, Hilde (2012). Paris,Charcot,Freud.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2012). Bodies in motion: Hysterectomy, the female body and the question of healing.
 • Bondevik, Hilde & Brekke, Tone (2012). Historier om kjønn og universitetet 1811-2011. Innledning. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 93–97.
 • Bondevik, Hilde (2012). Željka Švrljuga, Hysteria and Melancholy as Literary Style in the Works of Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, Zelda Fitzgerald, and Djuna Barnes, with a Forword by Patrizia Lombardo, The Edwin Mellen Press, United Kingdom, 2011. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. p. 283–287.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Bondevik, Hilde (2011). Et historisk komparativt blikk på kjønn og sykepleie.
 • Bondevik, Hilde (2010). Hysteriets norske gullalder.
 • Bondevik, Hilde (2009). Hysteriets gullalder i Norge – hysteri som diagnose, metafor og protest. In Hobson, Anette (Eds.), P2 akademiet XLI. Transit forlag. ISSN 978-82-7596-165-3. p. 36–49.
 • Bondevik, Hilde (2009). Chatrine Holst. Hva er feminisme. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Halsaa, Beatrice & Bondevik, Hilde (2008). Kvinner som går i front inn på mannsdominerte arenaer. [Radio]. NRK .
 • Bondevik, Hilde (2008). Arkitekturens betydning for helse og helbred. Anmeldelse av Gjengedal, E., Schiøtz, A. og Blystad, A. (red.): Helse i tid og rom, Cappelen, Oslo 2008. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. p. 128–128.
 • Bondevik, Hilde (2008). Perspektivrikt om medisin. Anmeldelse av Edvin Schei, Hva er medisin, Universitetsforlaget 2007. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening. p. 13–13.
 • Bondevik, Hilde (2005). Hysteriske kvinnfolk.
 • Bondevik, Hilde (2007). Medisinens orden og hysteriets uorden. Hysteri i Norge 1870-1915. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Mar. 4, 2020 11:26 AM