Kristiane Myckland Hansson

Doctoral Research Fellow - Centre for Medical Ethics
Image of Kristiane Myckland Hansson
Norwegian version of this page
Phone +47 22844626
Mobile phone +47 93263898
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

View all works in Cristin

 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og håp. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202533281. 272 p.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2017). Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-379-9. 152 p.

View all works in Cristin

 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Pårørendesamarbeid.
 • Romøren, Maria & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Preliminary results from interviews with patients and relatives (their experiences with the intervention).
 • Pedersen, Reidar & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling 4 .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). The IFIP study: Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in mental health centres. Barriers and facilitators to family involvement.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Om psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) og betydningen av PEF for det generelle pårørendesamarbeidet.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Foreløpige resultater fra intervensjonsenhetene i BPS – Hva sier de mest sentrale partene om betydningen?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne?
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). Hvordan få til et bedre pårørendesamarbeid for pasienter med psykoselidelser? Hva er hemmerne og fremmerne? .
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Carlsen, Simon (2021). Om taushetsplikten – teori og praksis.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). "Hadde noen hjulpet oss med å snakke sammen da jeg ble syk, hadde jeg vært nykter i dag"- En presentasjon av forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) i psykisk helsevern.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hvordan jobbe systematisk med pårørendesamarbeid? Eksempel fra psykisk helsevern.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS).
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag).
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser. .
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser .
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness.

View all works in Cristin

Published Sep. 27, 2018 9:00 AM - Last modified May 11, 2020 8:44 AM