Lillian Lillemoen

Image of Lillian Lillemoen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844620
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO

Publications

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging.  ISSN 1176-9092.  14, s 997- 1005 . doi: 10.2147/CIA.S203298 Full text in Research Archive.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  102, s 2183- 2191 . doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001 Full text in Research Archive.
 • Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2019). Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ preferences and values? A qualitative study. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  19(1), s 1- 6 . doi: 10.1186/s12877-019-1378-6 Full text in Research Archive.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(54) . doi: 10.1186/s12910-018-0297-y Full text in Research Archive. Show summary
 • Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(1), s 22- 36 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-03 Full text in Research Archive.
 • Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2018). How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  26(4), s 1243- 1255 . doi: 10.1177/0969733017747957 Full text in Research Archive.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(1) . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Full text in Research Archive.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). Forberedende samtaler i norske sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(6), s 447- 450 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0284
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  16 . doi: 10.1186/s12877-016-0179-4
 • Lillemoen, Lillian; Syse, Irene; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016). Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  10(2), s 127- 140 . doi: 10.5324/eip.v10i2.1939 Full text in Research Archive.
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2016). Ethics support in community care makes a difference for practice. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(2), s 165- 173 . doi: 10.1177/0969733016667774
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Lillemoen, Lillian (2016). The Norwegian national project for ethics support in community health and care services. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(70), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12910-016-0158-5
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2016). “I just think that we should be informed” - A qualitative study of family involvement in Advance Care Planning in nursing homes. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(1), s 1- 13 . doi: 10.1186/s12910-016-0156-7
 • Tønnessen, Siri; Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2016). Refleksjonsgrupper i etikk: "Pusterom" eller læringsarena?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  10(1), s 75- 90 . doi: 10.5324/eip.v10i1.1844 Full text in Research Archive. Show summary
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communications and shared decision-making in Norwegian nursing homes - experiences and perspectives of patients and relatives. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  15(103) . doi: 10.1186/s12877-015-0096-y
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). Coercion in nursing homes: Perspectives of patients and relatives. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  23(3), s 253- 264 . doi: 10.1177/0969733014564907
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Ethics reflection groups in community health services: an evaluation study. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  16(25) . doi: 10.1186/s12910-015-0017-9
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Dreyer, Anne; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2014). Etisk kompetanseheving i norske kommuner-hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?. Etikk i praksis.  ISSN 1890-3991.  8(2), s 31- 49
 • Lillemoen, Lillian (2013). Verdier og verdispørsmål i sykepleie: behovet for systematisk etisk refleksjon, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  Kapittel 3.  s 39 - 58
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2013). Ethical challenges and how to develop ethics support in primary health care. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  20(1), s 96- 108 . doi: 10.1177/0969733012452687
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2013). Ethics in Municipal Health Services - Working Systematically with Ethics and Developing Competence in Ethics. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  8(1), s 19- 28 . doi: 10.1177/1477750912474763
 • Lillemoen, Lillian & Skærbæk, Eva (2013). Verdier og verdighet. Etikk i praksis, I: Eva Skærbæk & Lillian Lillemoen (red.),  Verdi og verdighet: etikk i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  1, Innledning.  s 11 - 21
 • Lillemoen, Lillian & Kristoffersen, Nina Jahren (2010). Veiledningsgruppe for studentansvarlige sykepleiere i klinisk praksis. Utvikling av veiledningskompetanse. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  12(2), s 3- 14
 • Lillemoen, Lillian & Kristoffersen, Nina J. (2008). Fra informant til veileder, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 115 - 177
 • Nilsen, Sigurd Roger & Lillemoen, Lillian (2008). Hva er prosjekt Praksis som læringsarena?, I:  Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 1 - 9
 • Lillemoen, Lillian (2006). Jeg må finne min måte å utøve sykepleie på : historien om Tordis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  8(2), s 3- 12
 • Lillemoen, Lillian (2005). Kan sensibilitet læres?, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 53 - 85
 • Lillemoen, Lillian (2005). Praksis som læringsarena : samtalen om det erfarte, I:  Å være i bevegelse - læring og utvikling i sykepleie : sykepleierutdanningen i Østfold, 50 år i 2005.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 113 - 138

View all works in Cristin

 • Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (red.) (2013). Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  165 s.
 • Børslett, Edel Johanne Austli; Heilmann, Gerhard; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2011). La etikken blomstre i praksis - en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Senter for medisinsk etikk og Bærum kommune.  ISBN 978-82-994957-2-1.  80 s.

View all works in Cristin

 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70161
 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Erfaring og betydning av forhåndssamtaler på fire norske sykehjem. Panelsamtale med representanter fra sykehjem som har deltatt i forskningsprosjektet..
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler på sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hvem er de for og hvordan gjør man det?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler..
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Bestemme selv hele livet.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler; hvorfor og for hvem?.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og i allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, etiske dilemma og behandlingsbegrensning.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, hva slags samtaler snakker vi om? Pasienter og pårørendes erfaringer og preferanser mht samtaler og medvirkning I beslutninger om helsehjelp..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forhåndssamtaler i sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Implementation of advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes. Show summary
 • Lillemoen, Lillian & Lereim Sævareid, Trygve Johannes (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (15)
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Lillemoen, Lillian (2015). Etikk I sykepleien, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  Kapittel 14 Etikk i sykepleien.  s 297 - 338
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2015). Fru Hansen vil ikke mer. Eller?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  103(11), s 58- 59 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.55653
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2015). Også sykepleiere må høres i etiske vurderinger.. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  103(8), s 58- 59 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.54881
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Hvilken betydning har etikk refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Pasienter og pårørende synspunkter på bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Use of Coercion in Nursing Homes – Experiences of Patients and Relatives.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Etiske utfordringer i sykehjem. Pasienter og pårørendes erfaringer.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Evaluering av den nasjonale etikksatsing i kommunene.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hva er etikk og etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hvorfor og hvordan arbeide systematisk med etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Lederens rolle i etikkarbeidet. Lederens eget behov for etisk refleksjon.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Refleksjonsgrupper.
 • Lillemoen, Lillian (2011). Etiske utfordringer og refleksive prosesser.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Ethical challenges in Norwegian nursing homes: the experience of patterns and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Informed concent and ethical challenges in nursing homes. The experiences an views of patients and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2011). Ethical challenges and how to develop ethics support in community health care.
 • Velund, Ragnhild Ulseth; Lillemoen, Lillian & Østensvik, Elisabeth (2011). Tiltaksplan for døende pasienter. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  99(1), s 60- 63
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etisk utfordringer; behov for etikkstøtte. Systematisk etikkarbeid.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etiske utfordringer og systematisk etikkarbeid. Presentasjon av etikkprosjektet i pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi.
 • Lillemoen, Lillian & Børslett, Edel Johanne (2010). Etikk i praksis. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (4), s 58- 61
 • Lillemoen, Lillian & Smebye, Kari Lislerud (2010). Hva er en verdig død?. Hamar arbeiderblad.
 • Lillemoen, Lillian & Øysahl, Azad (2010). Respecting life, allowing death, harms and benefit i behandling ved livets slutt. Orientering om Liverpool Care Pathway.
 • Lillemoen, Lillian (2009). "This is how I am" - A study of student nurses' moral development, In  International human science research conference, june 17-20 2009: Challenging the past - interpreting the present - envisioning the future: abstract book.  Molde University College.  ISBN 9788279621126.  -.  s 28 Show summary
 • Røising, Hanne Schou; Smebye, Kari Lislerud & Lillemoen, Lillian (2009). Konjakk eller kompetanse?. Fredrikstad Blad.  s 43 Show summary
 • Lillemoen, Lillian (2008). Det er bare sånn jeg er- : en undersøkelse om sykepleiestudenters utvikling av moralsk opptreden.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Lillemoen, Lillian (red.) (2008). Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.
 • Lillemoen, Lillian & Smebye, Kari Lislerud (2006). Gammel og syk - hvilken medisin?. Fredrikstad Blad.
 • Lillemoen, Lillian (2005). Clinical practice - impact on nurse students moral development?. Show summary
 • Lillemoen, Lillian (2005). Historien om Tordis og hennes sykehjemspraksis.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified May 27, 2011 4:22 PM

Projects