Lillian Lillemoen

Image of Lillian Lillemoen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844620
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

View all works in Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.
 • Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (red.) (2013). Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40147-4.  165 s.
 • Børslett, Edel Johanne Austli; Heilmann, Gerhard; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2011). La etikken blomstre i praksis - en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Senter for medisinsk etikk og Bærum kommune.  ISBN 978-82-994957-2-1.  80 s.

View all works in Cristin

 • Lillemoen, Lillian (2020). Forhåndssamtaler, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapittel 7.
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Forord.  s 5 - 7
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70161
 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Erfaring og betydning av forhåndssamtaler på fire norske sykehjem. Panelsamtale med representanter fra sykehjem som har deltatt i forskningsprosjektet..
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler på sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hvem er de for og hvordan gjør man det?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler..
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Bestemme selv hele livet.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler; hvorfor og for hvem?.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og i allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, etiske dilemma og behandlingsbegrensning.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, hva slags samtaler snakker vi om? Pasienter og pårørendes erfaringer og preferanser mht samtaler og medvirkning I beslutninger om helsehjelp..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forhåndssamtaler i sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2017). Implementation of advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes. Show summary
 • Lillemoen, Lillian & Lereim Sævareid, Trygve Johannes (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater..
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar & Pedersen, Reidar (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (15)
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Lillemoen, Lillian (2015). Etikk I sykepleien, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  Kapittel 14 Etikk i sykepleien.  s 297 - 338
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2015). Fru Hansen vil ikke mer. Eller?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  103(11), s 58- 59 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.55653
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2015). Også sykepleiere må høres i etiske vurderinger.. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  103(8), s 58- 59 . doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.54881
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Hvilken betydning har etikk refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Pasienter og pårørende synspunkter på bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Use of Coercion in Nursing Homes – Experiences of Patients and Relatives.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Etiske utfordringer i sykehjem. Pasienter og pårørendes erfaringer.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Evaluering av den nasjonale etikksatsing i kommunene.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hva er etikk og etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hvorfor og hvordan arbeide systematisk med etisk refleksjon?.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Lederens rolle i etikkarbeidet. Lederens eget behov for etisk refleksjon.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Refleksjonsgrupper.
 • Lillemoen, Lillian (2011). Etiske utfordringer og refleksive prosesser.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Ethical challenges in Norwegian nursing homes: the experience of patterns and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Informed concent and ethical challenges in nursing homes. The experiences an views of patients and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2011). Ethical challenges and how to develop ethics support in community health care.
 • Velund, Ragnhild Ulseth; Lillemoen, Lillian & Østensvik, Elisabeth (2011). Tiltaksplan for døende pasienter. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  99(1), s 60- 63
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etisk utfordringer; behov for etikkstøtte. Systematisk etikkarbeid.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etiske utfordringer og systematisk etikkarbeid. Presentasjon av etikkprosjektet i pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi.
 • Lillemoen, Lillian & Børslett, Edel Johanne (2010). Etikk i praksis. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (4), s 58- 61
 • Lillemoen, Lillian & Smebye, Kari Lislerud (2010). Hva er en verdig død?. Hamar arbeiderblad.
 • Lillemoen, Lillian & Øysahl, Azad (2010). Respecting life, allowing death, harms and benefit i behandling ved livets slutt. Orientering om Liverpool Care Pathway.
 • Lillemoen, Lillian (2009). "This is how I am" - A study of student nurses' moral development, In  International human science research conference, june 17-20 2009: Challenging the past - interpreting the present - envisioning the future: abstract book.  Molde University College.  ISBN 9788279621126.  -.  s 28 Show summary
 • Røising, Hanne Schou; Smebye, Kari Lislerud & Lillemoen, Lillian (2009). Konjakk eller kompetanse?. Fredrikstad Blad.  s 43 Show summary
 • Lillemoen, Lillian (2008). Det er bare sånn jeg er- : en undersøkelse om sykepleiestudenters utvikling av moralsk opptreden.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Lillemoen, Lillian (red.) (2008). Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt.
 • Lillemoen, Lillian & Smebye, Kari Lislerud (2006). Gammel og syk - hvilken medisin?. Fredrikstad Blad.
 • Lillemoen, Lillian (2005). Clinical practice - impact on nurse students moral development?. Show summary

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified May 27, 2011 4:22 PM

Projects