Mina Piiksi Dahli

Doctoral Research Fellow - Department of General Practice
Image of Mina Piiksi Dahli
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Other affiliations Faculty of Medicine (Student)

Publications

  • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette; Ruud, Torleif & Haavet, Ole Rikard (2020). Prevalence and distribution of psychological diagnoses and related frequency of consultations in Norwegian urban general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432. . doi: 10.1080/02813432.2020.1783477 Full text in Research Archive.
  • Kann, Inger Cathrine; Dahli, Mina Piiksi & Ruud, Torleif (2019). Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?. Arbeid og Velferd.  ISSN 1504-8217. Show summary
  • Kann, Inger Cathrine; Dahli, Mina Piiksi & Ruud, Torleif (2019). Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?. Arbeid og Velferd.  ISSN 1504-8217.
  • Wilson, Philip; Wood, Rachel; Kirsten, Lykke; Graungaard, Anette Hauskov; Ertmann, Ruth Kirk; Andersen, Merethe Kristine; Haavet, Ole Rikard; Lagerløv, Per; Abildsnes, Eirik; Dahli, Mina Piiksi; Makela, Marjukka; Varinen, Aleksi & Hietanen, Merja (2018). International variation in programmes for assessment of children’s neurodevelopment in the community: Understanding disparate approaches to evaluation of motor, social, emotional, behavioural and cognitive function. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  46(8), s 805- 816 . doi: 10.1177/1403494818772211
  • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2017). A qualitative assessment of adolescents’ attitudes to health and seeking help for health-related problems. European Journal for Person Centered Healthcare.  ISSN 2052-5648.  5(3), s 324- 328 . doi: 10.5750/ejpch.v5i3.1315 Full text in Research Archive. Show summary

View all works in Cristin

  • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2019). Psychological diagnoses and frequency of consultations in general practice.
  • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette; Ruud, Torleif & Haavet, Ole Rikard (2019). Forekomst og distribusjon av psykologiske diagnoser og relatert hyppighet av konsultasjoner i norsk allmennpraksis..
  • Tveit, Ole Gunnar & Dahli, Mina Piiksi (2019). Samarbeid med fastlegene kan bringe psykologene nærmere dem som trenger det, men systemet legger ikke til rette for det. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
  • Haavet, Ole Rikard; Lykke, Kirsten; Wilson, P; Gullbrå, Frøydis; Dahli, Mina Piiksi & Graungaard, Anette Hauskov (2016). Nordic research network for children and adolescents – GPs and prevention, diagnosis, effective treatments, next of kin and family health teams..

View all works in Cristin

Published May 30, 2016 2:15 PM - Last modified May 30, 2016 2:15 PM