Per Haave

Image of Per Haave
Norwegian version of this page
Phone +47 22850605
Mobile phone +47 99465179
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Innledning.  s 20 - 26
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 33.  s 372 - 387
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 1.  s 27 - 55
 • Haave, Per (2020). Behandlingsprinsipper på Modum Bads Nervesanatorium (1957-1976), I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 8.  s 220 - 247
 • Haave, Per (2020). Brudd og kontinuitet i velferdskommunen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 23.  s 266 - 272
 • Haave, Per (2020). Den statlige spesialisthelsetjenesten - mer valgfrihet og økende markedsorientering, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 31.  s 348 - 357
 • Haave, Per (2020). En pionerinstitusjon i norsk psykiatri : Lovisenbergs avdeling for nervøse (1949-1957), I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 5.  s 102 - 137
 • Haave, Per (2020). Helsepolitikk mellom praktisk problemløsning og ideologisk nyorientering, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 22.  s 255 - 265
 • Haave, Per (2020). Helsetjenesten får høyere politisk prioritet, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 5.  s 97 - 104
 • Haave, Per (2020). LSD i psykoterapiens tjeneste, I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 9.  s 248 - 278
 • Haave, Per (2020). Nervesanatorietanken og veien til Modum Bads Nervesanatorium, I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 6.  s 138 - 161
 • Haave, Per (2020). Sterkere politisk styring og begynnende markedsorientering i sykehussektoren, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 15.  s 186 - 196
 • Haave, Per (2020). Større offentlig ansvar for omsorgstjenestene, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 6.  s 105 - 110
 • Haave, Per (2020). Velferdskommunen i støpeskjeen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 16.  s 197 - 209
 • Haave, Per (2020). Velferdskommunen i vekst og endring, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 32.  s 358 - 367
 • Haave, Per & Pedersen, Willy (2020). The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social history of medicine.  ISSN 0951-631X.  s 1- 18 . doi: 10.1093/shm/hkz128 Full text in Research Archive.
 • Haave, Per (2019). The winding road of the Norwegian ‘Welfare State’, In Nils Edling (ed.),  The changing meanings of the welfare state : histories of a key concept in the Nordic countries.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-124-6.  Kapittel 4.  s 179 - 224
 • Haave, Per (2017). Hovedtrekk i norsk romani-/taterpolitikk: Assimilering, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 5.  s 95 - 111
 • Haave, Per (2015). Assimileringspolitisk dyrevelferd. Om bakgrunnen for forbudet mot "omstreifernes"hestehold i dyrevernloven (1951-1974), I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 10.  s 309 - 323
 • Haave, Per (2015). Avgrensning og identifisering, I:  NOU (Norges offentlige utredninger).   Vedlegg 1.  s 9 - 15
 • Haave, Per (2015). En paragraf til besvær. Misjonens "aksjon" for å lette adgangen til tvangssterilisering av mindreårige, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 20.  s 578 - 590
 • Haave, Per (2015). Ingen rasediskriminering av "tatere"? Om Norges ratifisering av FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 3.  s 29 - 61
 • Haave, Per (2015). Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni (1949-1970), I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 18.  s 545 - 554
 • Haave, Per (2015). Tatere/romanifolk under Misjonen og psykiatrien, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 19.  s 555 - 577
 • Haave, Per (2015). "Taterspørsmålet" under hakekorset. NS-regimets planlagte løsning og taternes/romanifolkets krigshistorie, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 21.  s 591 - 647
 • Haave, Per (2014). Legene : profesjonsautonomi som oppfunnet og sammensatt tradisjon, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel 9.  s 277 - 311
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952 : en norsk variasjon over et profesjonssosiologisk tema, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel 5.  s 34 - 46
 • Haave, Per (2013). "Reformativ politikk" - ideal og virkelighet i et regjeringskontor, I: Hege Forbord (red.),  Arbeidsdepartemenet 100 år.  Arbeidsdepartementet.  ISBN 978-82-997364-2-8.  3.  s 65 - 117
 • Haave, Per (2011). Organisert legemakt på lånt tid. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(3), s 252- 262
 • Haave, Per (2011). Turnustjeneste og spesialistutdanning - en nervøs romanse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(16), s 1563- 1567 . doi: 10.4045/tidsskr.11.0660

View all works in Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  440 s.
 • Haave, Per (2011). I medisinens sentrum : Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-512-1.

View all works in Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Haave, Per (2020). Gordon Johnsens "terapeutiske filosofi".
 • Haave, Per (2020). Hesteforbud skulle stanse "taterplagen". Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (2), s 94- 95
 • Haave, Per (2019). Behandling ut fra samtidens beste kunnskap – eller på tvers av motstemmer? Eksempelet insulinsjokk.
 • Haave, Per (2019). Spesialistutdanningen 100 år.
 • Haave, Per (2019). Spesialistutdanningen 100 år.
 • Haave, Per (2019). Spesialistutdanningen 100 år.
 • Haave, Per (2019, 30. juli). Tvangssterilisering, skallemåling og rasisme – her er Norges ‘ukjente’ rasehygiene-historie.  VG.
 • Haave, Per (2018). Norsk tater-/romanipolitikk på 1900-tallet.
 • Haave, Per (2018). Psykiatrihistorie som forskningsfelt – en kort introduksjon.
 • Haave, Per (2018). Racism and the role of science in the politics of assimilating the Romani people in the Norwegian welfare state.
 • Haave, Per (2018). Science, politics and racism in the Norwegian welfare State: the case of the Romani people.
 • Haave, Per (2016). «Skammens stein» – Gaustads fellesgrav på Ris kirkegård. Medlemsblad for Vinderen historielag.  25(1)
 • Haave, Per (2016). Den norske velferdsstaten – en begrepshistorie.
 • Haave, Per (2016). Hovedtrekk i utviklingen av norsk helsevesen de siste 50 år.
 • Haave, Per (2016). Moderne medisin og legemakt i historisk lys.
 • Haave, Per (2016). Moderne medisin og legemakt i historisk lys.
 • Haave, Per (2016). Norsk primærhelsetjeneste de siste 50 år.
 • Haave, Per (2016). Norsk primærhelsetjeneste de siste 50 år.
 • Haave, Per (2016, 09. april). Sterilisering under hakekorset. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2016). Velferdsstaten og tidens tale. Velferdsstatsbegrepet i norsk politisk historie.
 • Haave, Per (2015, 02. juni). - De skal ikke utgjøre noen egen gruppe i folket lenger.  Dagbladet.
 • Haave, Per (2015). Assimilering som samfunnsvern. Et kritisk blikk på 1900-tallets politikk overfor romanifolket/ taterne.
 • Haave, Per (2015). Assimileringspolitikken før, under og etter andre verdenskrig.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Bortsetting av "omstreiferbarn". [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 31. juli). De ville drepe mormor.  Tønsbergs Blad.
 • Haave, Per (2015, 25. november). En endelig løsning på "taterplagen". [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Fattigvesenet og framveksten av den moderne velferdsstaten.
 • Haave, Per (2015). Fattigvesenet og framveksten av den moderne velferdsstaten.
 • Haave, Per (2015). Fra fattighjelp til trygd og sosialomsorg (1900–1964).
 • Haave, Per (2015, 25. november). Hesteforbud for "omstreifere". [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Jakten på en kur i psykiatrien – en pasienthistorie. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Kastrering av seksualforbrytere og psykiatriske pasienter. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Lobotomi av tater-/romanikvinner på Gaustad.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Lobotomi i psykiatrien. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 01. juni). Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleirer. [Internett].  NRK.
 • Haave, Per (2015, 01. juni). Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleirer. [TV].  NRK.
 • Haave, Per (2015, 01. juni). Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleirer. [Radio].  NRK.
 • Haave, Per (2015). Norwegian psychiatry in the wake of the German occupation.
 • Haave, Per (2015, 25. november). "Omstreifer"-politikk på 1900-tallet. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Psykiatrisk behandling fra langbad til lobotomi. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Romanifolket i norsk steriliseringspraksis.
 • Haave, Per (2015). Sinnssyk eller ikke? Hva kan en gammel pasienthistorie fortelle om legers forhandlinger?.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Sterilisering : tvang og frivillighet. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Sterilisering av "omstreifere. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Svanviken arbeidskoloni. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015, 25. november). Velferdsstat – en politisk begrepshistorie. [Internett].  norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Vitenskapelige normer møter politiske prioriteringer. Erfaringer fra tater-/romaniutvalget (2011–2015).
 • Haave, Per & Pettersen, Karen-Sofie (2015, 06. november). Taterne systematisk stigmatisert.  Vårt Land.
 • Haave, Per (2014). Historiekunnskapens plass i offentlige utredninger. Eksemplet Utvalget som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romaniutvalget.
 • Haave, Per (2014). Hva kan gamle pasientjournaler si oss om klinikeres forhandling av normalt og patologisk?.
 • Haave, Per (2014, 04. mars). Hvordan taterne/romanifolket ble behandlet i Norge. [Radio].  NRK.
 • Haave, Per (2014, 24. februar). Kun én tater i fellesgraven.  Aftenposten.
 • Haave, Per (2014). Legenes samfunnsoppdrag – et blikk på fortida. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (1), s 10- 11
 • Haave, Per (2014). Mellom forestilt og arkivert fortid.
 • Haave, Per (2014). Mot bedre vitende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(8)
 • Haave, Per (2014, 18. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [TV].  Dagsrevyen.
 • Haave, Per (2014, 24. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.
 • Haave, Per (2014). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård.
 • Haave, Per (2014). Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930-åra til 1950-åra.
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952.
 • Haave, Per (2013, 13. august). Om norsk psykiatri fra eldre tider til i dag. [Radio].  Radio Nova.
 • Haave, Per (2013). The welfare state concept in Norwegian history.
 • Haave, Per (2012). Kunnskap, etikk og psykiatri: Insulinsjokkbehandlingen på Sanderud sykehus (1938–1954).
 • Haave, Per (2012). Spesialistutdanningen mellom to permer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(6), s 565- 565
 • Haave, Per (2010). Bruk av personsensitivt materiale - en forskers erfaringer. ABM-skrift.  ISSN 1503-5972.  (68), s 10- 17
 • Haave, Per (2010, 13. april). Meretes historie. Brennpunkt. NRK 1. [TV].

View all works in Cristin

Published Nov. 25, 2013 2:33 PM - Last modified Jan. 17, 2019 1:39 PM