Reidar Pedersen

Image of Reidar Pedersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844663
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Academic interests

 • Ethics in health care
 • Clinical ethics
 • End of life ethics
 • Informed consent and coercion
 • Decision making capacity
 • Advance care planning
 • Involvement of next of kin
 • Resource allocation
 • Empathy, physician-patient communication, and professionalism
 • Hermeneutics

Courses taught

Most of my teaching activities are directed towards health care personnel. I also teach students at different levels and in different programs. The teaching includes most of the key topics within clinical ethics (see academic interests).

Background

I was trained as a physician (M.D.) and philosopher (B.A., M.A.) and have been doing ethics and communication in health care since 2003 (at the Centre of Medical Ethics, University of Oslo). My work has included evaluation, research, teaching, supervision and development of ethical reflection in the hospitals and within community health care.

In 2010 I defended my PhD-thesis on empathy in medicine. In 2011 I was promoted to a post as a researcher with professor competence. Since 2015 Head of Centre and professor.

Publications

View all works in Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.

View all works in Cristin

 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851
 • Mellingsæter, Marte; Pedersen, Reidar; Rostoft, Siri & Ahmed, Marc (2020). Kan vi forberede oss på døden?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Pedersen, Reidar (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn.
 • Pedersen, Reidar (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2020). Om taushetsplikten og pårørende.
 • Pedersen, Reidar (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (red.) (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Slettebø, Åshild & Pedersen, Reidar (2020). Juridiske rammer og etiske utfordringer, I: Marit Kirkevold; Kari Brodtkorb & Anette Hylen Ranhoff (red.),  Geriatrisk sykepleie.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531116.  Kapittel 14.  s 216 - 231
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykke, samtykkekompetanse og tvang i sykehjem.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar (2019). The role of empathy and emotion in ethics teaching.
 • Pedersen, Reidar (2019). Tvang, autonomi og samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2019). Undervisning psykiatri og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2019). Vurdering av samtykkekompetanse. Presentasjon av evaluering av erfaringer med lovendringene om samtykkekompetanse og gjennomgang av nytt opplæringsprogram.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2018, 09. mai). Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram.
 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar (2018). Bedre PårørendeSamarbeid - presentasjon av prosjektet.
 • Pedersen, Reidar (2018). Brukermedvirkning, samtykkekompetanse og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2018). Clinical Ethics Support Services (CESS). How should we evaluate a complex normative intervention? Some comments.
 • Pedersen, Reidar (2018). Coercion in Health Care.
 • Pedersen, Reidar (2018). Empathy development in medical education.
 • Pedersen, Reidar (2018). Er pasienten samtykkekompetent? Hvordan vurdere og hva betyr det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etikk, menneskerettigheter, makt og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etikk-teori og analyse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Etiske teorier som redskap for gode beslutninger. Introduksjon til diskursetikk og kasuistikk..
 • Pedersen, Reidar (2018). Fag, etikk og jus.
 • Pedersen, Reidar (2018). Hvordan håndtere etiske dilemma knyttet til samtykkekompetanse og tvang?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Hvordan skrive en god etikkbok - med utgangspunkt i "Etikk i psykiske helsetjenester".
 • Pedersen, Reidar (2018). Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Kan forhåndssamtaler brukes andre steder i helsevesenet? Panelsamtale.
 • Pedersen, Reidar (2018). Når pasienten ikke vil. Bruker vi tvang i somatikken? Et etikk-perspektiv..
 • Pedersen, Reidar (2018). Opplæring og erfaringer med kravet om samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Patient involvement when facing severe mental illness and coercion. A qualitative study..
 • Pedersen, Reidar (2018). Pårørendearbeid.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Apr. 12, 2019 9:49 AM