Sture André Rognstad

Image of Sture André Rognstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22844694
Mobile phone +47 95820189 +4795820189
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Gjelstad, Svein; Straand, Jørund & Fetveit, Arne (2018). Potentially inappropriate prescribing to older patients: Criteria, prevalence and an intervention to reduce it: The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study - A cluster-randomized, educational intervention in Norwegian general practice. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.  ISSN 1742-7835.  123(4), s 380- 391 . doi: 10.1111/bcpt.13040
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Mdala, Ibrahimu; Fetveit, Arne; Gjelstad, Svein & Straand, Jørund (2018). Characteristics of General Practitioners (GPs) responding to an educational intervention to minimize inappropriate prescriptions. Subgroup analyses of 449 GPs participating in the Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study.. British Journal of General Practice Open.  ISSN 2398-3795. . doi: 10.3399/bjgpopen18X101373 Full text in Research Archive.
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Rognstad, Sture; Melbye, Hasse & Straand, Jørund (2013). Changed terms for drug payment influenced GPs’ diagnoses and prescribing practice for inhaled corticosteroids. European Journal of General Practice.  ISSN 1381-4788.  19(2), s 106- 110 . doi: 10.3109/13814788.2013.766713
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Dalen, Ingvild & Straand, Jørund (2013). Prescription peer academic detailing to reduce inappropriate prescribing for older patients: a cluster randomised controlled trial. British Journal of General Practice.  ISSN 0960-1643.  63(613), s E554- E562 . doi: 10.3399/bjgp13X670688
 • Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2010). NorGeP-kriteriene - et verktøy for riktigere legemiddelforskrivning til eldre. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  118(12), s 34- 35
 • Rognstad, S; Brekke, M; Fetveit, A; Spigset, Olav; Wyller, TB & Straand, J (2009). The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  27(3), s 153- 159 . doi: 10.1080/02813430902992215
 • Brekke, Mette; Rognstad, Sture; Straand, Jørund; Furu, Kari; Gjelstad, Svein; Bjørner, Trine & Dalen, Ingvild (2008). Pharmacologically inappropriate prescriptions for elderly patients in general practice: How common? Baseline data from The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  26(2), s 80- 85 . doi: 10.1080/02813430802002875
 • Heier, Kristin Fladstad; Olsen, Vibeke Krohn; Rognstad, Sture; Straand, Jørund & Toverud, Else-Lydia (2007). Helsepersonells oppfatninger om multidosepakkede legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(18), s 2382- 2385
 • Heier, Kristin Fladstad; Olsen, Vibeke Krohn; Rognstad, Sture; Straand, Jørund & Toverud, Else-Lydia (2007). Riktigere legemiddelopplysninger og farvel til dosettene?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 167- 170
 • Gjelstad, Svein; Fetveit, Arne; Straand, Jørund; Dalen, Ingvild; Rognstad, Sture & Lindbæk, Morten (2006). Can antibiotic prescriptions in respiratory tract infections be improved? A cluster-randomized educational intervention in general practice – The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study [NCT00272155]. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  6 Show summary
 • Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2006). Hvordan opplevde pasientene tilbaketrekkingen av Vioxx?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  126(10), s 1326- 1327
 • Straand, Jørund; Fetveit, Arne; Rognstad, Sture; Gjelstad, Svein; Brekke, Mette & Dalen, Ingvild (2006). A cluster-randomized educational intervention to reduce inappropriate prescription patterns for elderly patients in general practice - The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study [NCT00281450]. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  6
 • Rognstad, Sture (2005). Astma, en kronisk og variabel sykdom, I: Ole Rikard Haavet (red.),  Ungdomsmedisin.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00702-3.  Kapittel 13.  s 117 - 122
 • Rognstad, Sture (2005). Kviser - ungdomstidens medaljebakside, I: Ole Rikard Haavet (red.),  Ungdomsmedisin.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00702-3.  Kapittel 14.  s 123 - 128
 • Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2004). Vet fastlegen hvilke medisiner hjemmesykepleien gir pasientene?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (Årg. 124, nr 6), s 810-812

View all works in Cristin

 • Rognstad, Sture (2014). Mange legemidler til eldre - det er fali', det :. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(10), s 1016 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0585
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Bruun Wyller, Torgeir & Straand, Jørund (2009). Kriterier for uheldig legemiddelforskrivning til eldre.
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Straand, Jørund (2008). Defining explicit criteria for assessing inappropriate prescriptions to elderly patients in general practice - A modified Delphi study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  17, s S101- S101
 • Dalbak, Lene Gjelseth; Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2007). Astma eller KOLS? Bruk av spirometri eller spørreskjema for å skille. (Muntelig presentation ved Lene Dalbak).
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Bjørner, Trine; Gjelstad, Svein & Straand, Jørund (2007). Level of inappropriate prescrioption patterns for elderly patients in general practice. Baseline data from the Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study. (Oral presentation - by Mette Brekke).
 • Straand, Jørund; Fetveit, Arne; Rognstad, Sture; Gjelstad, Svein; Brekke, Mette & Dalen, Ingvild (2007). Can an educational intervention improve general practitioners’ prescription patterns for elderly patients? The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study.(oral presentation by Jørund Straand; abstract no 1312).
 • Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2005). Tilbaketrekking av Vioxx fra markedet – sett fra 139 pasienter i norsk allmennpraksis. (oral presentasjon Sture Rognstad).
 • Olsen, Vibeke-Krohn; Fladstad, Kristin Heier; Toverud, Else-Lydia; Straand, Jørund & Rognstad, Sture (2004). Does multidose-packaging improve the quality reagarding drug treatment for elderly out-patients? {Poster ved Krohn og Fladstad. Book of abstracts: pp 55.}.
 • Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2003). Trenger ikke fastlegen vite hvilke medikamenter hjemmesykepleien gir pasientene?.
 • Rognstad, Sture & Straand, Jørund (2002). Hjemmeboende eldre som får medisiner fra hjemmesykepleien - vet fastlegen hva pasienten faktisk bruker?.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified May 27, 2011 4:24 PM

Projects

No ongoing projects