Trine Bjørner

Associate Professor - Clinical General Practice Module 1-3
Image of Trine Bjørner
Norwegian version of this page
Phone +47 22844695
Mobile phone +47 91593690
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publications

 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2018). Mental Health and Disability Pension Onset: Changes in Consumption of Antianxiety and Hypnotic Drugs. Health Services Research and Managerial Epidemiology.  ISSN 2333-3928.  5, s 1- 5 . doi: 10.1177/2333392818792683 Full text in Research Archive. Show summary
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2017). New benzodiazepine and Z-hypnotic users and disability pension: an eight-year nationwide observational follow-up study.. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  35(3), s 240- 246 . doi: 10.1080/02813432.2017.1358436 Show summary
 • Larun, Lillebeth; Bjørner, Trine; Fretheim, Atle & Brurberg, Kjetil Gundro (2016). Bruk av skjema i oppfølgingen av diabetes i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 417- 422 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1174
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2016). A 5-year follow-up study of users of benzodiazepine: starting with diazepam versus oxazepam. British Journal of General Practice.  ISSN 0960-1643.  66(645), s e241- e247 . doi: 10.3399/bjgp16X684385 Show summary
 • Bjørner, Trine; Anwar, Tayyaba; Brede, wenche Rødseth; Hemmersbach, Peter J & Slørdal, Lars (2015). En mann med endret utseende [A man with a changed appearance]. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(3), s 243- 245 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0886
 • Bramness, Jørgen Gustav; Bjørner, Trine & Sexton, Joseph (2015). Betydning av legers alder for forskrevet mengde benzodiazepiner. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1935.  123(3), s 24- 27
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2015). Risk factors for excessive benzodiazepine use in a working age population – a nationwide 5-year survey in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  33(4), s 252- 259 . doi: 10.3109/02813432.2015.1117282 Show summary
 • Bjørner, Trine; Tvete, Ingunn Fride; Aursnes, Ivar & Skomedal, Tor (2013). Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004-2011. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(20), s 2149- 2153 . doi: 10.4045/tidsskr.11.0543 Show summary
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar & Skomedal, Tor (2013). A 3-year survey quantifying the risk of dose escalation of benzodiazepines and congeners to identify risk factors to aid doctors to more rationale prescribing. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(10) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003296 Show summary
 • Brekke, Mette; Rognstad, Sture; Straand, Jørund; Furu, Kari; Gjelstad, Svein; Bjørner, Trine & Dalen, Ingvild (2008). Pharmacologically inappropriate prescriptions for elderly patients in general practice: How common? Baseline data from The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  26(2), s 80- 85 . doi: 10.1080/02813430802002875
 • Bjørner, Trine (2003). Hva er god behandling av angsttilstander i allmennpraksis?. Utposten.  ISSN 0800-5680.  (7)
 • Bjørner, Trine & Lærum, Even (2003). Factors associated with high prescribing of benzodiazepines and minor opiates A survey among general practitioners in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  21, s 115- 120
 • Bjørner, Trine & Kjølsrød, Lise (2002). How GPs understand patients´stories. A qualitative study of benzodiazepine and minor opiate prescribing in Norway. European Journal of General Practice.  ISSN 1381-4788.  8, s 25- 30 Show summary
 • Bjørner, Trine; Johannesen, Arne; Aasland, Olaf Gjerløw & Mouland, Gunnar (1997). Pasient med rus- og avhengighetsproblemer, I: Steinar Hunskår (red.),  Allmennmedisin. Klinisk arbeid.  Ad Notam. Gyldendal.  kapittel 5.4.  s 760 - 770

View all works in Cristin

 • Tvete, Ingunn Fride; Skomedal, Tor & Bjørner, Trine (2018). Use and abuse of benzodiazepines in Norway and determinants of drug dependency.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2016). Nye brukere av benzodiazepiner og Z-hypnotika og uførhet. NR-notat. SAMBA/21/16.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2015). Benzodiazepinbruk over tid og risiko for doseeskalering: å starte med diazepam versus oxazepam. NR-notat. SAMBA/10/15.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2015). Differences in starting with diazepam versus oxazepam: a five year follow-up prescription registry study.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2015). Long-term benzodiazepine use and risk factors for dose escalation.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2015). Risiko for å utvikle et høyt benzodiazepinforbruk.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2015). Risiko for å utvikle et høyt benzodiazepinforbruk over tid.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2014). Benzodiazepine drug dispensing and risk of abuse.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2014). Bruk av benzodiazepiner og risikofaktorer for overforbruk.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2014). Risk of excessive Benzodiazepine redeeming over time -a nationwide observational study.
 • Bjørner, Trine (2013, 29. oktober). Så farlig er sovemepillene.  Dagbladet.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Aursnes, Ivar & Skomedal, Tor (2013). Bruk av benzodiazepiner og risiko for doseeskalering.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Skomedal, Tor (2013). Benzodiazepinbruk i Norge over tid.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor & Aursnes, Ivar (2013). En flerårig studie av benzodiazepinbruk i Norge - risikofaktorer for doseøkning.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine; Skomedal, Tor & Aursnes, Ivar (2012). Dose Escalation of Benzodiazepines and Congeners.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Aursnes, Ivar Andreas (2011). Dose Escalation of Benzodiazepines and Congeners.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Aursnes, Ivar Andreas (2010). Dose escalation of benzodiazepines in Norway: a cohort study.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Aursnes, Ivar Andreas (2010). Features of the benzodiazepine usage pattern in Norway.
 • Tvete, Ingunn Fride; Bjørner, Trine & Aursnes, Ivar Andreas (2010). Risk factors for unwanted benzodiazepine use.
 • Bjørner, Trine (2008). Leger og sovemedisin. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(2), s 159
 • Bjørner, Trine; Brekke, Mette; Fetveit, Arne; Gjelstad, Svein & Straand, Jørund (2007). Training peer academic dettailers in general practice in Norway. The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study. (oral presentation by Trine Bjørner).
 • Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J. & Hofmann, Bjørn (2007). Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapport fra Kunnskapssenteret. 6/2007. Full text in Research Archive. Show summary
 • Rognstad, Sture; Brekke, Mette; Bjørner, Trine; Gjelstad, Svein & Straand, Jørund (2007). Level of inappropriate prescrioption patterns for elderly patients in general practice. Baseline data from the Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) Study. (Oral presentation - by Mette Brekke).
 • Bjørner, Trine (2003). Behandling av benzodiazepinavhengighet i allmennpraksis.
 • Bjørner, Trine (2003). Benzodiazepine and minor opiate prescribing in primary health care.
 • Bjørner, Trine (2003). Benzodiazepine and minor opiate prescribing in primary health care.
 • Bjørner, Trine (2003). Bruk av vanedannende medikamenter.
 • Bjørner, Trine (2003). Bruk av vanedannende medikamenter i primærhelsetjenesten.
 • Bjørner, Trine (2003). En pille til plage? Benzodiazepinavhengighet i allmennpraksis.
 • Bjørner, Trine (2003). Hva er god behandling av angsttilstander i allmennpraksis?.
 • Bjørner, Trine (2003). Pillevhengighet i allmennpraksis.
 • Bjørner, Trine (2003). Presentasjon av doktorarbeid: Benzodiazepine and minor opiate prescribing in primary helath care.
 • Bjørner, Trine (1999, 13. oktober). Er leger for slepphendte med medisiner?. [Radio].  Østlandssendingen NRK TV : NRK TV.
 • Bjørner, Trine (1999). Forskrivning av B-preparater.
 • Bjørner, Trine (1999). Forskrivning av vanedannende medikamenter.
 • Bjørner, Trine (1999). Kvalitativ forskning.
 • Bjørner, Trine (1998). Forskrivning av vanedannende medikamenter i primærhelsetjenesten.
 • Bjørner, Trine (1998). Forskrivning og bruk av vanedannende medikamenter i primærhelsetjenesten.
 • Bjørner, Trine (1998). GP's understanding of benzodiazepine prescribing. Show summary
 • Bjørner, Trine (1998). Hvodan narkomane får tak i B-preparater.
 • Bjørner, Trine (1998). Hvordan kan legemiddelavhengighet forebygges? Primærlegens rolle og ansvar.
 • Bjørner, Trine (1998). Kvalitativ forskning.
 • Bjørner, Trine (1998, 26. august). Legemiddelavhengighet. [Radio].  Tromsø : NRK wok.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified May 27, 2011 4:24 PM

Research groups