HUMAN International Documentary Film Festival - Resistance Fighters

Join us for the screening of "Resistance Fighters" during the HUMAN International Documentary Film Festival in Oslo on February 25th. Following the film screening, a panel debate with field experts on antibiotic resistance will discuss this global epidemic. 

Image may contain: Hand, World.

Photo by: Human International Documentary Film Festival Oslo - Resistance Fighters

Film - Resistance Fighters

A scientific thriller that investigates the destructive power of multi-resistant bacteria - microbes which cannot be wiped out by any antibiotic.

In 2015, the nightmare became a reality: The first bacteria resistant to all known antibiotics was discovered. This science thriller presents the shocking story of ignorance and greed that has brought us to the very edge, and it paints a dramatic picture of our near future: By 2050, we will no longer have antibiotics that work.

Society is losing the race, and this documentary puts us face-to-face with the researchers, diplomats and doctors who are the front lines of the battle against this global epidemic. New antibiotics must be developed, and the excessive use, especially for animals, must end.

Screening at Vega Scene

The screening and panel discussion (in Norwegian) will take place at the Vega Scene, as a part of the official program at this years Human International Documentary Film Festival in Oslo.

The documentary is showed at 17:00, followed by the panel discussion 19:00-20:00.

Read more about the event and buy tickets here.

Panel Debate

Panelet vil være på norsk og konseptnotatet for diskusjonen er som følger:

Global folke-og dyrehelse over hele verden er truet av nye og sammensatte utfordringer som klimaendringer, forurensning og økende forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Antibiotika ble oppdaget for over 70 år siden og har siden blitt brukt til å behandle infeksjoner hos dyr og mennesker. Oppdagelsen blir ofte omtalt som et av de største fremskritt i moderne medisin. Men antibiotika har også blitt brukt for å forebygge sykdom hos planter og husdyr, og som vekstfremmer i kjøttproduksjonen. Og den totale bruken har økt hvert eneste år siden oppdagelsen.

Overforbruk og feil bruk av antibiotika er den viktigste årsaken til den høye forekomsten av antibiotikaresistens vi har i dag. Vi risikerer nå at enkle infeksjoner det har vært lett å behandle igjen kan føre til alvorlig sykdom. Eller til og med død. Dersom utviklingen fortsetter er det forventet at antibiotikaresistente mikrober vil bli dødsårsak nummer én i løpet av de neste 30 årene.

Panelet vil diskutere dagens AMR situasjon i Norge og globalt, samt mulige tiltak mot dette problemet.      

 

The Panel

Image may contain: Man, Face, Chin, Facial expression, Skin.

Moderator: Kristian Ernst Rødland, Postdoktor- Universitet i Oslo, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse og Førsteamanuensis - Forskningsgruppen for informasjonssystemer

 

 

Image may contain: Woman, Face, Hair, Facial expression, Skin.

 

Yngvild Wasteson, Professor, i mat-mikrobiologi ved Veterinærhøgskolen, NMBU

 

 

Image may contain: Glasses, Moustache, Chin, Glasses, Facial hair.

 

Carlos Goncalo Das Neves, Direktør for Forskning og Internasjonalisering, Veterniærinstituttet

 

 

Image may contain: Person, Face, Chin, Forehead.Svein Høegh Henrichsen, seniorrådgiver i avdeling allmennhelsetjeneste i Helsedirektoratet & representerer Helsedepartementet i rådgivningsgruppen (Advisory board) for EUs Joint action on Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections (JAMRAI)

 

 

 

Published Jan. 29, 2020 10:49 AM - Last modified Oct. 1, 2020 1:41 PM