Arendalsuka 2022: Én helse, én klode – og bare én sjanse?

God helse for mennesker, dyr og for planeten er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. One Health, eller Én helse, er en raskt voksende internasjonalt tverrfaglig strategi som anerkjenner at mennesker og dyrs helse er koblet til hverandre, og til miljøet.

Image may contain: Font, Slope, Triangle, Circle, Diagram.

Watch event here

Forebygging av nye helsetrusler, sykdommer som overføres mellom dyr og mennesker, bærekraftig matproduksjon og klima er sentrale områder innen Én helse. For å møte disse utfordringene må strategier implementeres på tvers av sektorene. Det trengs en nasjonal plattform for Én helse.

Hvordan sikre samarbeid på tvers av fag og sektorer for å skape helhetlige løsninger, hvordan kan næringslivet bidra, og hva blir politikernes rolle i møte med de store globale utfordringene?

Hva er One Health?

Et helhetlig og tverrfaglig rammeverk med systematisert tilnærming kan bidra til å løse de store globale utfordringene innen helse og miljø.

Carlos Gonçalo Das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet

Nasjonal plattform for One Health

En samtale om hvordan Norge håndterer de store utfordringene innen helse og miljø og hvorfor Norge trenger en nasjonal One Health-plattform. Hvor ligger de største utfordringene, og hvordan løser vi dem?

  • Carlos Gonçalo Das Neves, Veterinærinstituttet
  • Christina Marie Brux, Universitetet i Oslo
  • Ernst Kristian Rødland, Folkehelseinstituttet
  • Yngvild Wasteson, Norges miljø-, og biovitenskapelige universitet

One Health, investeringer og arbeidsplasser

Bærekraftige investeringer har opplevd vekst de siste årene. Etterspør investorene også One Health? Og hvorfor lar offentlig-private samarbeid for å løse samfunnsutfordringene inne helse og klima vente på seg?

  • Øyvind Enger, Sarsia Seed
  • Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO, The life Science Cluster

Politisk duell

Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap)

(H) tbc

 

Ordstyrer: Frode Nakkim, kommunikasjonsdirektør i Bayer

 

Du finner arrangementet på Facebook her.

Image may contain: Font, Gesture, Circle, Sharing, Brand.

Published June 29, 2022 6:59 PM - Last modified Aug. 23, 2022 3:20 PM