Global Health at Arendalsuka

Guide to Arendalsuka with a twist of Global Health!

Foto: Mona Hauglid/Arendalsuka 2017

The annual Arendalsuka is getting closer and the Centre for Global Health is looking forward to our event Bacteria Without Border - Antimicrobial resistance - on Wednesday in collaboration with Medicine Sans Frontieres.

The broad range of events can be overwhelming, but the Centre for Global Health has made a short list of both professional and social Global Health-related events we think will be worth a visit!

Find more information about the events by clicking their names.

See you at Arendalsuka!

(As most of the events during the week are in Norwegian, this guide is mostly in Norwegian.)

 

Monday 13/8

Konflikt, kriser og kollaps

Time: 10:30-12:15

Host: Norad & Røde Kors

Place: Henri’s Kafé/Røde Kors huset

About the event:

NORAD og Røde Kors inviterer til samtaler om noen av de viktigste og vanskeligste spørsmålene innenfor utviklingsarbeid: 

  • Hvordan når vi bærekratsmålene om utdanning og helse? 
  • Hvilke dilemmaer finnes ved å rette innsatsen dit det koster mest? 
  • Hvilken rolle og risko tar lokale aktører? Og hvilket ansvar har vi? 

På seminaret får du refleksjoner og eksempler fra strategikere til praktikere. En kombinasjon av tanker og erfaring som er med på å vise kompleksiteten, men også mulighetene, vi står ovenfor.

 

Handlekraft og helhetlig innsats: Lansering av Ny Norsk Humanitær strategi

Time: 13:00 - 14:30

Host: Utenriksdepartementet

Place: Clarion Hotel Tyholmen

About the event:

Hva kjennetegner dagens humanitære kriser? Hvilke nye utfordringer står vi overfor i møte med de voksende humanitære behovene? Hvordan kan Norge som ledende humanitærpolitisk aktør bidra i arbeidet med å redde liv og lindre nød til mennesker rammet av humanitære kriser?

Medvirkning fra Ine Eriksen Søreide, utenriksminister og Nikolai Astrup, utviklingsminister.

 

En digital revolusjon i utviklingssamarbeidet

Time: 15:00 - 16:00

Host: UD, UNICEF og Telenor

Place: Telenors Arena

About the event:

Teknologirevolusjonen har gitt oss mange nye muligheter. Nå må vi utnytte teknologien til å gi bedre og mer effektiv utvikling. Utvikling krever samarbeid – både med næringsliv, sivilsamfunn og akademia. Hvordan kan vi spille på lag – både her hjemme og i landene vi har utviklingssamarbeid med og næringslivsinteresser i – for å oppnå langsiktig vekst, gode resultater og bærekraftige samfunn. 

 

Humanitært Nachspiel

Host: Leger uten Grenser

Time: 20:30 - 21:30

Place: No. 9 Kaffe & Platebar

About the event:

Erfarne feltarbeidere møter politikere og humanitæreksperter på Arendalsukas første og eneste humanitære nachspiel. Blir det en feiring av humanitær handlekraft eller et gravøl for de humanitære prinsippene? Løs snipp og litt temperatur blir det nok uansett.

 

Tuesday 14/8

Ny norsk humanitær strategi: Hvordan hjelpe flest, raskest mulig, der nøden er størst? 

Host: Institutt for fredsforskning (PRIO), Norsk Senter for Humanitære Studier (NCHS)

Time: 09:00 - 11:00

Place: Arendal kino

About the event: 

Norsk Senter for Humanitære Studier (NCHS) - et samarbeid mellom PRIO, NUPI og Chr. Michelsens Institutt - inviterer derfor til debatt om Norges nye humanitære strategi. Hvordan svarer den nye strategien på disse utfordringene?

 

Den store utviklingsdebatten 2018: Hvordan skaffe de store pengene til utvikling?

Host: Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø, ADRA Norge, Afghanistanskomiteen, Care, Caritas, Changemaker, Digni, FOKUS, Forut, Himalpartner, Kirkens Nødhjelp, Misjonsalliansen, Norges Vel, Plan Norge, Press - Redd Barna Ungdom, Regnskogsfondet, WWF Norge, Røde Kors, SAIH, SOS-Barnebyer, Strømmestiftelsen, Utviklingsfondet, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Norsk Folkehjelp, Sex og Politikk, FN-Sambandet, Atlas-Alliansen, KFUK-KFUM Global

Time: 11:00 - 12:00

Place: Arendal kino

About the event:

Vi spør: Hvilken effekt har skatteunndragelser, kapitalflukt og investeringer i privat sektor på oppnåelsen av bærekraftsmålene, og hva kan Norge gjøre – hjemme og ute – for å sikre tilstrekkelig finansiering for utvikling?

 

Norges rolle i den global kampen mot antibiotikaresistens

Host: Forum for uvikling og Miljø, LHL Internasjonal, Changemaker

Time: 12:30 - 14:00

Place: Arendal Maritime Hotel

About the event:

Hva kan og bør Norge konkret gjøre for å ta en ledende rolle innenfor antibiotikaresistens og global helse, og hvordan skal Norge bidra til å stoppe spredningen av resistent tuberkulose?

 

Financing the future: How can we accelerate the implementation of the sustainable development goals?

Host: Bill and Melinda Gates Foundation, Global Financing Facility, GAVI, The Vaccine Alliance, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Time: 15:00 - 17:00

About the event:

Welcome to this interactive discussion which will explore the approaches, partnerships and platforms that are emerging to accelerate progress on the Sustainable Development Goals. The event is hosted by the Global Finacning Facility, Gavi – the Global Vaccine Alliance, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, and the Bill & Melinda Gates Foundation. The session will consist of a moderated panel discussion followed by an interactive Q&A with the audience. Please arrive early, as seating is limited.

 

Wednesday 15/8

Bacteria without borders – Antimicrobial resistance

Host: The Centre for Global Health at University of Oslo, Doctors without Borders

Time: 08:00 - 10:00

Place: MS Sunnhordland

About the event: 

Antimicrobial resistance (AMR) is a major, global health problem. It compromises treatment of common infections everywhere, undermines advances in modern medicine and threatens global health security. 

This Global Health panel, with experts from both academia and the humanitarian field, will present the current situation of AMR internationally, discuss the relevance of the One Health approach and address the role that Norway can play in the global fight against multi-drug resistant organisms. 

Note that breakfast is served 08:00-08:30

 

Miniforedrag: Verdens største e-helsesystem: Når mobilen redder liv

Host: UiO

Time: 15:00 - 15:30

Place: MS Sunnhordland

About the event: 

Store sykdomsutbrudd bekjempes raskere ved tidlig oppdagelse og effektiv respons. Digital helseinformasjon på mobilen kan være avgjørende.

Verdens største e-helsesystem har sitt opphav i Norge og Universitetet i Oslo (UiO). En norsk forskergruppe har utviklet et unikt IT-system, DHIS2, som i dag brukes av 67 utviklingsland over hele verden. Ved å benytte åpen kildekode (open source) gjør UiO DHIS2 tilgjengelig som et «Global Public Good».

Professor og informatiker Kristin Braa forteller om DHIS2 har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata og om hvordan land bruker mobilen for å registrere livsviktig helseinformasjon, blant annet for HIV, tuberkulose og malaria. DHIS2 kan brukes på PC, smarttelefon og som en enkel SMS-løsning. Mobile løsning er laget slik at det også fungerer når internettforbindelsen er dårlig.

 

Bistand i endring - hvordan må bistanden innrettes for å nå bærekraftsmålene? 

Host: Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Time: 15:30 - 16:30

Place: MS Sunnhordland

About the event:

I 2030 skal de 17 bærekraftsmålene (SDGs) være oppnådd. Hvilken rolle spiller bistand for å oppnå den ambisiøse agendaen, og hvordan ser fremtiden for norsk bistand ut?

Virker bistand? Fremmer den vekst, reduserer den fattigdom? Når verden står ovenfor store utfordringer gjennom manglende økonomisk stabilitet, matsikkerhet og klimaendringer, vil bistandens form endre seg?

Hva er fremtiden for norsk bistand når både mottakerland stiller sterkere krav, og når donorers nasjonale egeninteresser blir enda tettere knyttet til bistanden?

 

Solidaritetsquiz 

Host: Redd Barna, SAIH, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet, Norsk Folkehjelp

Time: 20:00 - 22:00

Place: Café Lindvedske hus

About the event:

SAIH, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp inviterer til Solidaritetsquiz!

 

Thursday 16/8

VISJON2030: Bedreopplæring i helse, utdanning og energi gjennom norske innovasjoner

Host: Fafo

Time: 11:00 - 12:00

Place: MS Sandnes

About the event:

Professor Josef Noll, Leader of our signatory theme Digital Health participates in this interesting event at Arendalsuka, a showcase of Norwegian Innovations that address developmental challenges in the Global South to the general public

 

Something we overlooked? 

If you have any suggestions for events we should include in this guide, please write to Nicoline Lokdam.

Published Aug. 7, 2018 1:25 PM - Last modified Jan. 28, 2021 2:17 PM