Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

 

Foto: Jenny Austrheim Opphavsrett: UiB

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt.

Les mer om arrangementet her: http://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migrasjonskonferanse-helse-i-alt-vi-gj%C3%B8r 

 

Påmeldingsfrist er 15.10.2018 - 10.00

Frist for å levere abstrakt er 25. mai 2018

 

 

Organizer

Globale samfunnsutfordringer, UiB , Centre for Global Health, Universitetet i Oslo and Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
Published May 4, 2018 10:55 AM - Last modified May 4, 2018 12:27 PM