Fullt hus på arrangementet om irregulære migranter og tilgang til helsetjenester

Oslo legeforening og 7 andre organisasjoner arrangerte 8. April debatt om irregulære og papirløse migranter. Disse har gjennomgående dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Allikevel har de langt dårligere tilgang på helsehjelp.

Omtale:

Det ble stinn brakke på panelsamtalen om irregulære migranter og tilgang til helsetjenester! Forskning viser at mange leger tolker regelverket på strengeste måte fordid det er så uklart. I stedetfor å tilby behandling der de mener det er medisinsk indisert (blant annet polklinisk oppfølging etter operasjon) – velger de å tolke det på strengeste måte og avslår hjelp, til tross for at de mener det er galt. Det blir en etisk spagat! Vi som hørte på panelet ble trygget i at siden jussen er så uklar og delvis motstridende er det snarere legeetikken, de faglige vurderingene og menneskerettighetene som må ha prioritet ovenfor disse pasientene enn lovverket. Og i alle fall blir det helt galt å tolke usikkerheten ved å tolke det på strengeste måte. Som Wasim sa: Dette er våre aller svakeste pasienter, og mener vi at vi som helsepersonell har et ekstra ansvar ovenfor de svakeste pasientene, har vi et spesielt ansvar ovenfor dem.

 

  

 

 

 

Published May 3, 2018 8:34 AM - Last modified July 15, 2019 2:20 PM