Publications from project

Godager, G og Erik Biørn,(2010):"Does Quality Influence Choice of General Practitioner? An Analysis of Matched Doctor-Patient Panel Data", Economic Modelling 27 842–853

Godager, Geir & Lurås, Hilde (2009). Dual job holding general practitioners: the effect of patient shortage. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  18(10), s 1133- 1145 . doi: 10.1002/hec.1418

Godager, G., Iversen, T., Ma, Ch-t A., 2009. Service motives and profit incentives among physicians. International Journal of Health Care Finance and Economics 9 :39-57. ISSN: 1389-6563 (Print) 1573-6962 (Online).

Vi velger fastlege som likner oss. forskning.no, 20.05.09

Godager G. Four Empirical Essays on the Market for
General Practitioners' Services
. HERO WP 2007:6

Godager G, Iversen T, Lurås H. Fastlegeordningen Utvikling i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet. HERO WP 2007:6

Godager G, Iversen T, Ma CA. Service motives and profit incentives among physicians. HERO WP 2007:4

Carlsen, Benedicte; Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2005). Markedsforholdene har fortsatt betydning for fastlegenes praksisutøvelse.. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  59(7), s 7- 10

Godager G, Lurås H. I skyggen av Fastlegeordningen: Hvordan har det gått med det offentlige legearbeidet?. HERO WP 2005:6

Godager G, Iversen T, Lurås H. Utviklingen i fastlegenes listelengder, driftsinntekter og takstbruk. HERO WP 2005:3

Carlsen, Benedicte; Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2005). Markedsforholdenes betydning for allmennlegenes praksisutøvelse.. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  59(4), s 20- 28

Published July 1, 2011 9:14 PM - Last modified Jan. 24, 2014 10:48 AM