News

Publisert 12. mai 2021 12:36

Den 6. mai arrangerte GERONETT et digitalt seminar med over 40 deltakere fra kompetansesentre, tannhelsetjenesten, forskningsinstitusjoner, høyskole- og universitetssektoren og Helsedirektoratet. GERONETT er et nettverk for forskning og kompetanseutvikling for å bedre den tannhelsetjenesten til eldre.

Image may contain: Person, Hair, Face, Head, Nose.
Published Dec. 15, 2020 9:16 AM

CORAL is a project that aims to develop new knowledge about the need for and organization of dental health services for elderly patients receiving home care in Norway. Recently the project met for a digital meeting.