CORAL på GERONETT-webinar den 6. mai

Den 6. mai arrangerte GERONETT et digitalt seminar med over 40 deltakere fra kompetansesentre, tannhelsetjenesten, forskningsinstitusjoner, høyskole- og universitetssektoren og Helsedirektoratet. GERONETT er et nettverk for forskning og kompetanseutvikling for å bedre den tannhelsetjenesten til eldre.

I programmet var det 2 presentasjoner knyttet til det NFR-finansierte CORAL-prosjektet som ledes av i UiO og TkØ. De ene presentasjon var av Hero Ibrahim Hassan som er stipendiat, affiliert med UiO, TkØ og Innlandet fylkeskommunen. Hun snakket om kunnskap og holdninger til tannhelse hos de ansatte i hjemmebaserte omsorgstjenester.

–  Per i dag finnes det lite systematisk kunnskap om den orale helsen, om oral helserelatert livskvalitet og om behov for tannbehandling og forebygging av dårlig oral helse hos eldre befolkningen i Norge. Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til igangsetting av tiltak som vil kunne sikre alle eldre likeverdig tilbud samt helhetlige pasientforløp i hjemmetjenesten, sa Hassan.

Professor Ragnhild Hellesø, key-note speaker og prosjektleder i CORAL, påpekte utfordringer i samarbeid mellom tannhelse- og hjemmetjenesten. Hun snakket også om trender i helse- og omsorgstjenester med fokus på digital samhandling mellom tjenestene.

Vi takker for spennende diskusjoner og inspirerende kommentarer! Følg gjerne geronett.no for mer informasjon om forskning innenfor tannhelse og tannhelsetjenester hos eldre og relaterte arrangementer.

Publisert 12. mai 2021 12:36 - Sist endret 12. mai 2021 12:36