Kick-off i CORAL-prosjektet

I alt 30 deltakere i CORAL møttes til digitalt åpningsarrangement den 28. januar. 

Image may contain: Table, Laptop, Personal computer, Furniture, Arm.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Prosjektet Connecting ORAL health-and home care service for patients receiving home care in Norway (CORAL) startet 1. November 2020.

I CORAL samarbeider forskere, helsetjeneste- og brukergruppe og rådgivendegruppe på tvers av fagområder for å sammen bidra til bedre oral helse hos eldre hjemmeboende pasienter.

Vi er allerede godt i gang med planlagte aktiviteter. 

Etter en kort introduksjon om prosjektet under kick-off, arrangerte vi diskusjoner i små tverrfaglige grupper. 

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er ledet av Avdeling for sykepleievitenskap, UiO og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ). 

Publisert 8. feb. 2021 15:00 - Sist endret 12. mai 2021 12:35