Planlegging av workshops med brukermedvirkning i fokus

Forskere i CORAL-prosjektet som ledes av UiO i samarbeid med TkØ har nå begynt å planlegge workshops med brukere i prosjektet: eldre personer som mottar hjemmetjeneste, pårørende og helsepersonell i tannhelse- og hjemmetjenesten.

CORAL har som formål å utvikle en intervensjon som skal bidra til økt samhandling mellom tannhelsetjenesten og hjemmetjenesten.

Ledergruppen i CORAL forbereder nå den første av totalt fire workshops med brukere i prosjektet. På workshopene skal forskere og brukergruppen møtes for å sammen planlegge intervensjonen i henhold til prosjektets formål. På den måten vil CORAL bidra til bedre tann- og munnhelse hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmetjenester. Prosjektet varer fra 2020 til 2025 og har fått finansiering fra Norges Forskningsråd. Mer informasjon om CORAL-prosjektet på norsk finner du her.

Publisert 26. aug. 2021 13:34 - Sist endret 26. aug. 2021 13:34