Stor europeisk innovasjonssatsing til UiO

Professor Anne Moen er koordinator for et nytt stort innovasjonsprosjekt, Gravitate-Health. 40 partnere fra 15 land er involvert i storsatsingen som skal utvikle digital og persontilpasset informasjon om medisiner.

Bildet kan inneholde: stetoskop, aqua, turkis, uniform, lege.

Prosjektet, lansert 16. november, er et såkalt IMI-prosjekt. IMI står for Innovative Medicines Initiative, og er en felles satsing finansiert av EUs forskningsprogram Horizon2020 og EFPIA (Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Formålet med prosjektet er å bidra til tryggere bruk av medisiner. Det er estimert at så mange som 200 000 dør for tidlig i Europa hvert år, på grunn av feil medisinbruk.

–  I Gravitate-Health skal vi utvikle og teste en ny digital løsning for persontilpasset medikamentinformasjon. I dag er pakningsvedlegget som kommer sammen med hver enkelt medisin den viktigste kilden til informasjon, forklarer Anne Moen og legger til:

– Å holde orden på medisiner og sikre trygg bruk, kan være en utfordring. Spesielt dersom du trenger flere medisiner og av ulike grunner har vansker med å fullt ut forstå all informasjonen som kommer sammen med dem. Teksten i pakningsvedleggene er gjerne skrevet med liten skrift, i et språk som kan være vanskelig og som ikke nødvendigvis gir deg svarene du trenger i din situasjon. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Først ut som IMI-koordinator i Norge

Gravitate-Health består av både offentlige og private aktører. Det er Universitetet i Oslo v/Anne Moen som koordinerer prosjektet, og Moen skal lede arbeidet sammen med Giovanna Ferrari fra farmasiselskapet Pfizer.  

Prosjektets varighet er fem år og ha en kostnadsramme på €18,5 millioner – tilsvarende omkring 200 millioner norske kroner. Om lag 30 millioner går til Norge, derav 25 millioner forvaltes via UiO.

Både UiO og andre norske institusjoner er fra før involverte i flere IMI-prosjekter som partner, men Gravitate-Health blir det første IMI-prosjektet som koordineres fra UiO og Norge.

– Vi er veldig imponert over arbeidet Anne Moen gjør ved å vinne i en hard internasjonal konkurranse om finansiering til dette prestisjetunge innovasjonsprosjektet gjennom IMI, sammen med sine partnere fra universiteter, helseaktører og industri fra hele Europa. Innovasjon og økt anvendelse av vår forskning er en viktig satsing for UiO. Det at vi nå blir de første i Norge til å lede et slikt innovasjonsprosjekt viser at vi er på god vei, sier en stolt Hilde Nebb, visedekan for innovasjon og internasjonalisering ved Det medisinske fakultet, UiO.

–  Samarbeid mellom akademia, helse og næringsliv er et sentralt satsingsområde for regjeringen og med Gravitate Health svarer UiO godt på dette. Dette kommer i tillegg til at vi alle kommer til å få glede av muligheten til bedre kontroll på medisiner fremover, legger Nebb til.

–   Å være først ut som IMI-koordinator både på UiO og i Norge er selvsagt stas og en stor tillitserklæring. Det er en oppgave jeg går til med respekt. Vi har en stor jobb foran oss i prosjektet og et tydelig mål. Gravitate-Health skal utvikle en digital løsning, slik at godkjent produktinformasjon om alle legemidler blir både tilgjengelig, mer forståelig og tilrettelagt for pasienter, pårørende og helsearbeidere i Europa, sier Moen.

Av de 40 partnerne er det 5 norske partnere; UiO, Akershus Universitetssykehus, Norsk E-helse A/S, Legemiddelverket og Nasjonalt senter for e-helseforskning.


Mer om Anne Moen

  • Kvinne, lyst hår, blå drakt, smiler mot kamera.
    Anne Moen er prosjektkoordinator for storsatsingen Gravitate-Health. Se her for pressebilder.
    Anne Moen er professor ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
  • Anne Moen har bakgrunn som sykepleier. Hun forsvarte doktorgrad i 2002, postdoktor i 2005 og har vært professor siden 2011.
  • Siden tidlig 1990-tallet har Moen vært engasjert i innovasjon og utprøving av digitale løsninger for helsesektoren.
  • Hun står bak flere innovative prosjektsatsinger som CAPABLE – bedre innbyggerens muligheter for egenomsorg gjennom aktiv bruk av digital helseinformasjon; APPETITT – en kostholdsapplikasjon til bruk for eldre; og SUCCESS – tilrettelagt informasjon i en avatar som skal støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Gjennom prosjektet EXCEL SMART – et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Etiopia – har hun blant annet ledet utviklingen av MOOCen «How to Write a Ph.D. Research Proposal», lansert i 2019 på den digitale kursplattformen FutureLearn.
  • De neste 5 årene skal hun koordinere 40 partnere i 15 land gjennom storsatsingen Gravitate-Health – et innovativt offentlig-privat partnerskap som skal bidra til tryggere bruk av medisiner i Europa.

Se her for pressebilder av Anne Moen

Av Thea Cecilie Engelsen
Publisert 16. nov. 2020 07:02 - Sist endret 29. apr. 2021 12:34