E-læring i avansert geriatrisk sykepleie

Et eget e-læringskurs i avansert geriatrisk sykepleie er på plass. Nå skal studentene komme tett på klinisk praksis - allerede før de møter pasientene.

Selve e-læringskurset er en teknisk finesse som gir studentene unike muligheter til å utvikle og teste sine kliniske ferdigheter på en realistisk måte.

– Ressursen gjør det lett å demonstrere kliniske ferdigheter. Vi viser teknikker for systematisk kartlegging for å avdekke tegn og symptomer ved å sette sammen rike historier slike at de blir levende og realistiske, sier professor Anne Moen.

Hun er lokal prosjektleder og en av ildsjelene i prosjektet.

– Bakgrunnen for kurset er den nasjonale strategiske satsingen ved de medisinske fakultetene for å utvikle repertoaret av læringsressursene, og da spesielt e-læring, forklarer Moen.

Relevante situasjoner

Like før påske lanserte avdeling for sykepleievitenskap første versjon av e-læringskurset. Ressursen tar i hovedsak for seg fire områder:

  • Kronisk sykdom, eksemplifisert med hjertesvikt som er nokså vanlig blant eldre.
  • Kognitiv svikt, siden forekomsten av demens øker når befolkningen blir stadig eldre.
  • Kosthold og ernæringsproblematikk, fordi under- eller feilernæring er et stort, men ofte skjult problem blant eldre.
  • Kontakt og sosiale forhold fordi eldre mennesker ofte har avtakende sosialt nettverk, noe som kan forsterke andre problemer.

Ulike videoscenarier tar utgangspunkt i vanlige situasjoner for hjemmeboende eldre personer. Og de er ikke tilfeldig valgt.

– Forskning viser at dersom kognitiv funksjon eller sansestimuli begynner å svikte eller det glipper med kostholdet, er det grunn til å være på vakt. Forebygging, tidlig inngripen og kompetent handling er av vesentlig betydning i disse situasjonene, forklarer Moen.

Verdifull mengdetrening

– Det erfaringsbaserte masterstudiet i avansert geriatrisk sykepleie har mye praksis sammenlignet med det masterstudiet vi tradisjonelt har tilbudt ved avdeling for sykepleievitenskap, forteller Moen.

Det har gjort det utfordrende å legge til rette for introduksjon til kliniske undersøkelser med praktisk øvelse, og å sikre mengdetrening.

– Selv om vi har brukt tid i øvingslab er kurset et viktig supplement til å utvikle relevante læringssituasjoner for å forberede studentene til praksis.

Men nå kommer e-læringsressursen som gir en gylden mulighet til praktisk mengdetrening.

– Den gir studentene muligheten til å øve på hvordan det er å operere som praktiker og til å komme tett på noen av de ferdighetene som kreves, forteller Moen.

– Samtidig er det en ypperlig mulighet til repetisjon.

Suksessfullt samarbeid

Seksjon for medisinsk informatikk har produsert ressursen. Avdeling for sykepleievitenskap har levert innholdet. Med seg på laget har de hatt frivillig skuespillere som har presentert symptombilder og objektive tegn. Samtidig har fagpersoner i kommunehelsetjenesten bidratt.

– Frivillige fagpersoner i Bærum kommune har utfordret oss til å illustrere flere aspekter de opplever som utfordrende eller vanskelige. De har også stilt opp som skuespillere for å illlustrere helsepersonellroller i videoscenariene, sier Moen.

Og hun roser samarbeidspartene.

– Vi har vært fantastisk heldig og fått flotte bidrag fra alle skuespillerne våre. Og vi har hatt er særdeles kreativt og godt samarbeid med både Seksjon for medisinsk informatikk og med fagpersoner i Bærum kommune og andre eksperter på sammensatte helseutfordringer hos eldre mennesker.

Digital naturtrohet

– Studentene skal for eksempel lytte på hjerte og lunger, kjenne igjen hjerterytmer, gjennomføre kostholdsvurdering eller kognitiv kartlegging. Dette gjøres på en fastsatte måter som våre studenter skal kunne, sier Moen.

Og det digitale verktøyet gir studentene mulighet til å gjøre nettopp dette - gjennom interaktive øvelser. Alt er med lyd, alt er troverdig - og studentene får direkte tilbakemelding.

Dermed kommer studentene tett på symptombildet. E-læringsressursen inneholder også refleksjonsvideoer slik at studentene kan ta del i flere sider ved realistiske kognitive vurderinger foretatt av fageksperter.

Tverrfaglighet

Basert på videoscenariene skal studentene enten selv gjøre en vurdering av sykdomsbildet, eller øve på en undersøkelse. E-læringsressursen suppleres med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver knyttet til kliniske problemstillinger.

Moen sier at målsettingen er tverrfaglighet.

– Vi tror at en stor del av innholdet i ressursen allerede er relevant for andre studenter, sier hun.

– Vi har med leger, både som skuespillere og som fagkonsulenter. Planen er at vi skal lage videoscenariene slik at ressursen kan brukes også i relevante deler av medisinutdanningen.

Stor tro på ressursen

– Arbeidet med å utvikle e-læringsressursen har vært spennende og utfordrende. Vi har høye forventninger og stor tro på dette, sier Moen.

Og det er ikke uten grunn.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på ressursen. Studentene sier den er fin å ha som et sted å starte, og som et sted for repetisjon. E-læringsressursen gjør det mulig for oss å introdusere studentene til praktiske ferdigheter det har vært vanskelig å gi nok mengdetrening i før.

Med andre ord: Tilbakemeldingene er gode. Forventningene er høye. Det er bare å kjøre på mot versjon to.

Av Marianne Baksjøberg
Publisert 26. juni 2013 13:02 - Sist endret 23. feb. 2018 11:12