Etikk og tvang i psykisk helsevern

Hvordan jobbe systematisk med etikkrefleksjon i psykisk helsevern? Hvilke erfaringer har pasienter og pårørende knyttet til tvang? Og hvordan involvere dem på en god måte? Forskere ved Senter for medisinsk etikk har publisert tre ressurshefter med praktisk veiledning for helsepersonell.

Ressurshefter

Ressurshefte fra prosjektet «psykiske helsetjenester, etikk og tvang» av Reidun Norvoll og Reidar Pedersen. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

 

Systematisk etikkrefleksjon gjør en forskjell

Ressurshefte for etikkrefleksjonsgrupper i psykisk helsevern, av Marit Helene Hem, Bert Molewijk og Reidar Pedersen. Heftet gir praktisk veiledning for helsepersonell som arbeider med systematisk etikkrefleksjon.

 

 

Både - og

Ressurshefte om pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Forfattere: Reidun Norvoll, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen ved Senter for medisinsk etikk og KTB Midt-Norge. Målgruppen er helsepersonell, pasienter, pårørende og politikere innen feltet psykisk helse.

Forskningsprosjekt

"Psykiske helsetjenester, etikk og tvang" var et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet som gikk fra 2011 til 2016. Formålet med prosjektet var å bidra til mer kunnskap om etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern, og hvordan slike utfordringer best kan håndteres.

Publisert 12. juni 2017 11:44 - Sist endret 6. nov. 2017 16:45