Disputas: Maria Romøren

Cand.med. Maria Romøren ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Improving the management of sexually transmitted infections among pregnant women in sub-Saharan Africa

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Gilbert Donders, Dep. of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Citadelle, Liège, Consultant, Dept of Obstetrics and Gynecology University Hospital Gasthuisberg, Leuven, Belgium
2. opponent: Førsteamanuensis PhD Bjarne Robberstad, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomitéen: 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor I dr med Babill Stray-Pedersen, Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Universitet i Oslo

Leder av disputas:  Professor dr.philos. Gerd Holmboe-Ottesen, Instituttleder for Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Veileder:  Hovedveileder: professor dr.med. Per Hjortdahl, Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Biveileder: Professor der.med. Johanne Sundbye, Seksjon for internasjonal helse, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bedre diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer blant gravide kvinner i det sørlige Afrika

Forsker og lege Maria Romøren viser hvordan metodene for diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare sykdommer i ressursfattige land ikke fungerer. Å bedre disse forholdene er viktig for enkeltpersoners helse, for helsepolitikere og for organisasjoner som NORAD, WHO og FN.

Romøren og medarbeidere viser i en studie fra Botswana at forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer blant gravide kvinner er høy. Dette er bekymringsfullt, fordi slike infeksjoner kan føre til ufrivillig barnløshet, kreft, komplikasjoner i svangerskapet og infeksjoner i forbindelse med fødsel både hos mor og barn. I tillegg kan seksuelt overførbare infeksjoner øke risikoen for HIV-smitte. I land uten laboratoriemuligheter, bygger diagnosen av disse sykdommene på hva pasienten forteller og på funn når pasienten blir undersøkt. Siden mange infeksjoner ikke gir symptomer, er det mange syke kvinner som ikke får riktig behandling. Samtidig er det slik at plager som for eksempel økt utflod både være normalt og et tegn på infeksjon. Dette fører til at mange uten sykdom får behandling uten å trenge det.

Romøren har også gjort en økonomisk analyse for å finne metoder som kan forbedre diagnostikk og behandling av klamydia i svangerskapet, og dokumenterer at det er både billigere og mer effektivt å bruke et annet antibiotikum enn det WHO anbefaler i dag. Bruk av enkle hurtigtester gir også store helsegevinster: flere smittede kan få behandling, og færre vil utvikle komplikasjoner. Samtidig unngår man overbehandling av kvinner som ikke har klamydia, og reduserer risikoen for at det utvikles bakterier som vanlige antibiotika ikke virker på (antibiotikaresistens). Dette er viktig ny kunnskap i arbeidet for å redusere forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer og deres komplikasjoner, og for å forebygge HIV-smitte blant verdens fattige.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Ivar Alver .

Publisert 25. mai 2009 13:09 - Sist endret 4. feb. 2014 09:58