Disputas: Nahed Sabri Mikki

MD Nahed Sabri Mikki ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Nutritional status and dietary habits among school adolescents in three West Bank governorates in the occupied Palestinian territory

Bedømmelseskomité

Professor Lea Maes, Ghent University, Belgia
Professor Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet
Professor Per Hjortdahl, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Espen Bjertness, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Gerd Holmboe-Ottesen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det palestinske samfunnet har gjennomgått både ernæringsmessig og epidemiologisk endring. Endringene har skjedd i en befolkning som lever under okkupasjon med usikker mattilgang. Palestinsk ungdom (10-19 år) utgjør en fjerdedel av befolkningen, men forskere har inntil nylig vist lite interesse for denne gruppen. I 2005 ble det utført en ernæringsundersøkelse for å vurdere ernæringsstatus og kostvaner blant palestinske skoleungdommer (13-15 år) i Ramallah, Nablus og Hebron administrasjonsdistrikter (governorates) på Vestbredden. 2952 ungdommer fra 96 skoler svarte på et spørreskjema og høyde, vekt og hemoglobin ble målt.

Funnene viste at forekomsten av overvekt/fedme blant ungdommene var høyere blant jenter enn gutter og høyest i Ramallah. Den varierte fra 15% blant ungdommer i Hebron til ca 20% i denne aldersgruppen i Ramallah. Undervekt og veksthemming var mindre vanlig, men generelt høyere blant gutter enn jenter. Forekomsten av anemi var overraskende høy blant gutter i Hebron (23%) sammenlignet med gutter i Ramallah (6%). Blant jenter var andelen som hadde anemi mye lavere, dvs 9%. Forskjellene i forekomsten av anemi var sterkt signifikant mellom skolene. Uregelmessige måltider var vanlig, spesielt blant jenter. Bare en fjerdedel av elevene hadde tre måltider daglig, 26% av guttene og 51% av jentene spiste frokost 1-2 ganger i uken eller sjeldnere. Bosted i Ramallah og høy levestandard var assosiert med hyppigere matinntak med høyt innhold av sukker og fett, men også med et høyt inntak av frukt og grønnsaker.

Undersøkelsen konkluderer med at både over-og undervekt finnes blant palestinsk ungdom, men med tydelige forskjeller mellom regionene, mellom kjønnene og mellom dem med høy og lav levestandard. Uregelmessige måltider var vanlig, særlig blant jentene. Den ernæringsmessige situasjonen blant palestinsk ungdom trenger økt oppmerksomhet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. des. 2010 11:09 - Sist endret 4. feb. 2014 10:01