Disputas: Qing Du - Maternal health care/Health management

M.phil. Qing Du ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal Mortality in Guizhou province and Xinjiang Uygur Autonomous Region, Western China

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Associate Professor Xia Wan, Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences & School of Basic Medicine, Peking Union Medical College, Beijing, Kina
  • 2. opponent: Professor Staffan Bergström, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Knut Reidar Wangen, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nanna Lien, Ernæringsvitenskap: Samfunnsernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Bernadette Nirmal Kumar, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Univeristetet i Oslo
 

Sammedrag

Til tross for at mødre dødeligheten er stadig synkende som en overordnet tendens i Kina, er det fortsatt ulikheter mellom regionene i øst og vest. Målene med denne forskningen er å fremskaffe retrospektive data om mødres død og utvalgte mødre- og barnehelseindikatorer på tendenser i mødre dødelighet, for å kunne bidra med kunnskap til bruk i politikken for å bringe mødre dødeligheten i vestre Kina ytterligere ned.

Avhandlingen bygger på to retrospektive studier i Kina: 1) Xinjiang study, 2) Guizhou household survey og Guizhou trends study. Xinjiang study ble gjennomført i 1997. Data ble samlet fra de 24 fylkene i Xinjiang regionen som deltok i et prosjekt om mødre- og barnehelse støttet av Verdensbanken. Guizhou household survey ble gjennomført to steder i Guizhou provinsen i 2008. Alle husholdningene på de utvalgte stedene ble inkludert. Av i alt 5466 husholdninger ble 5459 besøkt. Responsraten var 99 %. Guizhou trends study var en longitudinal retrospektiv undersøkelse gjennomført 2008 i Guizhou provinsen. Alle de 86 distriktene i Guizhou ble inkludert. Studieperioden var fra 1996 til 2007.

Det ble funnet etniske ulikheter i mødre dødelighet og helsetjenestebruk. Til tross for at mødre dødelighet er synkende i Guizhou, er det fortsatt etniske ulikheter når det gjelder raten for mødre dødelighet. Synkende trender henger sammen med økonomisk utvikling, sykehusfødsel og analfabetisme blant menn. Etnisitet, økonomi, helseressurser og utdannelse bør tas i betraktning når effektive tiltak planlegges i de vestlige områder. Likeverdig fordelt økonomisk vekst er grunnleggende for bedre helse. Det er viktig å oppmuntre etniske minoritetskvinner til økt bevissthet om egenomsorg og om å beskytte seg selv mot virkningen av sosiale og kulturelle faktorer. Det er stort behov for effektiv opplæring i mødrehelse så vel som grunnutdannelse blant etniske minoritetsgrupper i det vestlige Kina. I tillegg er det behov for mer forskning på mødre dødelighet blant etniske minoriteter i multikulturelle områder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 10. apr. 2014 10:53 - Sist endret 15. apr. 2014 10:03