Disputas: Åse Ruth Eggemoen – Allmennmedisin

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population».

Foto: UiO/Anbjørg Kolaas

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Christel Lamberg-Allardt, Helsinki universitet
  • Andreopponent: Professor Trond Markestad, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen
  • Leder av komiteen: Professor Signe Agnes Flottorp, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stine Marie Ulven, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I avhandlingen har Åse Ruth Eggemoen og medarbeidere funnet at vitamin D-mangel var svært utbredt blant gravide i Oslo hos kvinner med bakgrunn fra Asia eller Afrika. Både svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt er vanlig i disse etniske gruppene, men Eggemoen fant ingen sammenheng mellom mors nivå av vitamin D og svangerskapsdiabetes, fødselsvekt eller barnets kroppssammensetning.

Ca. 80% av kvinnene fra Asia og Afrika hadde mangel tidlig i svangerskapet, men også 20% av de norske kvinnene hadde vitamin D-mangel. Færre kvinner med opprinnelse fra andre deler i verden brukte vitamin D-tilskudd sammenlignet med etnisk norske kvinner. Kvinnene med vitamin D-mangel ble anbefalt tilskudd (20 mikrogram/dag). Dette førte til at andelen kvinner som tok tilskudd økte, og deres vitamin D-nivå økte fra tidlig i svangerskap til oppfølgingen i midten av svangerskapet.

Denne avhandlingen om vitamin D er del av STORK Groruddalen-studien - en studie av 823 friske gravide kvinner og deres nyfødte som gikk til svangerskapsoppfølging på helsestasjonene i Groruddalen.  Hele 59% av deltakerne hadde etnisk bakgrunn fra land utenom Vest-Europa. Målet med studien var å øke kunnskapen om vitamin D-status og vitamin D-mangel i svangerskapet i en befolkning med mange ulike etnisiteter, og se på sammenhengen mellom mors vitamin D-nivå og svangerskapsdiabetes, fødselsvekt og kroppssammensetningen til den nyfødte.

Selv om forskerne ikke fant noen sammenheng med vitamin D-mangel hos mor i svangerskapet og svangerskapsdiabetes eller barnets fødselsvekt og kroppssammensetning, så er vitamin D utvilsom viktig for å utvikle og beholde et sterkt skjelett. Leger bør måle vitamin D hos gravide fra Asia og Afrika, og behandle alvorlig vitamin D-mangel.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 14. mai 2018 13:57 - Sist endret 15. mai 2018 15:44