Hvordan møte individuelle behov hos pasienter og brukere?

Åpent fagseminar ved Avdeling for sykepleievitenskap. Målgruppen er sykepleiere, sykepleieelærere, fagutviklingssykepleiere og ledere som ønsker faglig påfyll. Seminar har stor relevans for klinisk praksis. Ingen deltakeravgift, men bindende påmelding innen 18. januar på grunn av enkel servering.

illustrasjon av forstørrelsesglass og pasient

Illustrasjon: Colourbox/A.Kolaas

Program

12:00 Velkommen Marit Kirkevold, Professor og leder, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
12:30 Personsentrert omsorg, - hva er det?  Postdoc, Janne Røsvik, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
13:00 Fordeler og ulemper med pasientrapporterte utfallsmålinger hos kreftpasienter? Guro Lindviksmoen Astrup, Phd , Avdeling for onkologi, OUS
13:20 Pause med kaffe og kringle  
13:40 Hvordan kan forskning på symptomer bidra til å ivareta og opprettholde en individualisert tilnærming til pasient og bruker? Tone Rustøen, Professor II, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
14:20 Teknologi; Ernæringsapp- muligheter for individualisering?   Caroline Farsjø, PhD-stipendiat, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
15:00 Hva sier pasienter med Diabetes type II selv at er viktig for å få ivaretatt sine individuelle behov? Christina Foss, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
15:30 Prioriteringer i kommunehelsetjenesten - betydning for sykepleien? Ragnhild Hellesø, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO

Påmelding

Publisert 11. des. 2017 12:09 - Sist endret 24. jan. 2018 09:12