Nasjonal forskerworkshop: Forhåndssamtaler i sykehjem

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

Sykepleier, kvinne på eldrehjem og pårørende

Illustrasjonsfoto: Kristin Ellefsen/UiO

Påmelding

  • Kontakt Kristin Weaver

Kombiner workshop med nasjonal konferanse 2. februar

Vi arrangerer en størrre konferanse dagen etter workshop, som er relevant for helsepersonell i og utenfor sykehjem, samt pasienter, brukere og pårørende i helsetjenesten og forskere. Program og påmelding konferanse Forhåndssamtaler i sykehjem.

Publisert 31. okt. 2017 10:53 - Sist endret 16. mars 2020 09:10