Frokostseminar om privatisering i spesialisthelsetjenesten

I forbindelse med avslutningen av et forskningsprosjekt om privatisering av helsetjenesten inviterer vi til frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo.

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo er i ferd med å avslutte et forskningsprosjekt om privatisering av helsetjenesten. Prosjektet dekker flere problemstillinger, i første rekke:

  1. Hvem kjøper private helseforsikringer?
  2. Hva er effekten av private helseforsikringer på sykefraværet?
  3. Hvilken pris betales til de private sykehusene?
  4. Hvordan en kvaliteten ved private sykehus sammenliknet med offentlige?
  5. Hvem benytter private sykehus?

Seminaret har to deler:

Del 1 - kl. 0800-0930: Frokost og presentasjon av hovedfunnene fra prosjektet.

Del 2 - kl. 1000-1300: Nærmere presentasjoner av resultater fra prosjektet, inkl. presentasjoner fra Danmark og Finland. Diskusjon.

Påmelding til: Kristi Brinkmann Lenander (e-post: k.b.lenander@medisin.uio.no) innen 9. mars. Gi beskjed om hvilken del av arrangementet du vil være med på, del 1, del 2 eller begge. Antall plasser er begrenset.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Publisert 22. feb. 2018 15:42 - Sist endret 23. feb. 2018 07:28