Forhåndssamtaler i sykehjem

Nasjonal konferanse for helsepersonell og andre som er interessert i tematikken forhåndssamtaler / Advance Care Planning. Ingen deltakeravgift.

Eldre mann snakker med sykepleier

Konferansen er åpen for alle som er interessert i pasientmedvirkning, gode beslutningsprosesser, og omsorg ved livets slutt. Illustrasjonsfoto: Kristin Ellefsen/UiO

Forskere ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo har kartlagt og undersøkt erfaringer med forhåndssamtaler på norske sykehjem. Samtidig har de utviklet og evaluert en veileder for slike samtaler. På konferansen presenteres resultater fra forskningsprosjekt og våre anbefalinger til de som ønsker å gjennomføre forhåndssamtaler

Program

08:45 Registrering av deltakere  
09:00 Velkommen Reidar Pedersen
09:15 Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler Reidar Pedersen og Elisabeth Gjeberg
10:15 Pause  
10:30 Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler Lisbeth Thoresen og Lillian Lillemoen
11:30 Hva skjer når pasienten ikke vil eller kan delta? Lillian Lillemoen og Lisbeth Thoresen
12:00 Lunsj  
13:00 Erfaring og betydning av forhåndssamtaler på 4 norske sykehjem. Panelsamtale med deltakende sykehjem Ledes av Reidun Førde
13:45 Pause  
14:00 Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler Trygve Johannes L. Sævareid
14:40 Kan forhåndssamtaler brukes flere steder i helsevesenet? Panelsamtale Ledes av Reidun Førde
15:10 Spørsmål fra salen  
15:30 Takk for oss!  

Påmelding

Konferansen er gratis, men krever påmelding fordi enkel lunsj er inkludert. Påmeldingen er avsluttet.

Følg konferansen via Facebook.

Godkjenninger

Arrangementet søkes godkjent som tellende hos følgende:

  • Fagforbundet: tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 5 timer.
  • Legeforeningen: Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Geriatri: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning, Alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs.
  • Norsk sykepleierforbund
  • Delta: kurset teller inn i Helsefagarbeidere i Delta sitt kompetansebevis. 
  • Presteforeningen: godkjent som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 5 kurstimer.

Kontakt

Veileder

Veilederen forteller kort om hensikt og gjennomføring av forhåndssamtaler. I veilederen finnes blant annet forslag til invitasjonsbrev og spørsmål man kan stille i selve samtalen. Det er et kortfattet og praktisk hefte til bruk i praksis. Det er først og fremst myntet på sykehjemspasienter, men deler kan ha overføringsverdi til andre deler av helsetjenesten.

Last ned veilederen som pdf


Nasjonal forskerworkshop 1. februar 2018

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende?

Se info og påmelding på workshop.

Publisert 29. juni 2017 10:46 - Sist endret 16. mars 2020 09:12