Helselederforum 2018

Vi tar opp viktige temaer rundt ledelsesmodeller, med fokus både på spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Konferansen er åpen for alle med interesse for fagfeltet.

Collage med bilder fra helsevesenet

Illustrasjon: Coloubox

Program

08:00 Registrering og kaffe  
08:45 Velkommen Lasse Andreassen, styreleder i Norsk Forum for Helseledelse
09:00 Ny periode – ny strategi? Bent Høie, helseminister
09:45 New public management i helsesektoren Tom Christensen, professor ved Universitetet i Oslo
10:30 Pause med kaffe og frukt  
10:45 Tillidsbaseret styring og ledelse i Danmark: Erfaringer og status? Tina Ølgaard, Danmarks første PhD om tillitt og kontroll
11:30 Debatt med Tom Christensen og Tina Ølgaard Debatt ledet av Ole Berg, professor emeritus, Det medisinske Fakultet
12:00 Lunsj  
13:00 Tillitsbasert ledelse i en bydel i Oslo Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør i Ullern bydel
13:30 Lederstrategier i et offentlig og et privat ideelt sykehus Per Bleikelia, sykehusdirektør ved Martina Hansen Hospital
14:10 Samhandlingsreformen – oppsummering av reformen sett fra en riksrevisors ståsted Per Christian Foss, riksrevisor
14:40 Et skråblikk på helsevesenets ledelsesstrategier Henrik Syse, filosof
15:15 Takk for i år Lasse Andreassen, styreleder i Norsk Forum for Helseledelse

Program er søkt meritterende i Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund

Deltakeravgift

Kr. 1950,- pr person, inkluderer lunsjbuffet og kaffepauser med servering.

Påmelding innen fredag 17. november 2017.

Norsk Forum for Helseledelse

Helselederforum 2018 arrangeres av Norsk Forum for Helseledelse (NFH), som er en alumniorganisasjon for nåværende og tidligere masterstudenter, lærere og andre ansatte ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Instititt for Helse og Samfunn ved UiO.

Medlemmer i alumni møtes torsdag 4. januar til faglig program, generalforssamling og festmiddag.

Arrangør

Norsk Forum for Helseledelse
Publisert 29. sep. 2017 13:17 - Sist endret 29. sep. 2017 15:27