Konferanse: Helsetjenesteforskning 2018

Med denne konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for forskere, stipendiater og andre interessert i forskning på helsetjenesten. Det blir to plenumssesjoner: "Primærhelsetjenesten og bedre samhandling på tvers" og "Norwegian health services in a comparative perspective".

symboler for helsejtjeneste

Illustrasjon: iStock

Konferanseportal med program og påmelding innen 10. januar

Abstracts

Programkomiteen ønsker å få tilsendt abstracts innen 20. januar 2018.

Kontakt

Arrangør

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning, Institutt for helse og samfunn, UiO, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet og HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus
Publisert 5. des. 2017 14:11 - Sist endret 5. des. 2017 14:13