EUHEA webkonferanse

Velkommen til EUHEA webkonferanse den 9. juli. Tema for konferansen er bærekraftige velferdssystem. 

Operataket i Oslo, byen speiler seg i refleksjonen fra operabygget. På høgre side av bilde er det lagt inn informasjon om EUHEA-konferansen: dato, tid og tema.

Digitalt program 9. juli

10.00- 10.45

Welcome by Rector Svein Stølen (UiO)

EUHEA matters: Lise Rochaix, Stefan Felder

Tribute to Adam Wagstaff: Eddy van Doorslaer

Presidential address: Lise Rochaix

 

10.45- 11.15 Break
11.15-11.30 Keynote 1 by Carol Propper: Covid-19 and longterm health impacts
11.30- 11.45 Keynote 2 by Sherry Glied: What can we Learn from 
the US Healthcare System's Response to Covid-19?
11.45-12.45

Live Panel: Covid-19: Prospects for Health Economics Research

12.45-14.00 Lunch Break
14.00-15.00 Organized session 1: Behavioral Experiments in Health Policy
15.00-16.00 Organized session 2: Improving Quality of Care and Patient Outcomes
16.00-17.00 Organized session 3: Long-Term Care: Quality, Preferences, and Health and Labor Market Outcomes
17.00 Conference ends - Welcome to Oslo 2022

 

Se detaljert program på EUHEA.eu 

Om konferansen

Webkonferansen er et alternativ til EUHEA-konferansen som skulle arrangeres i Oslo fra 7.-10. juli. På grunn av koronasituasjonen er hovedkonferansen i Oslo utsatt til 2022. 

Det er Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Frischsenteret, som er vertskap for konferansen.

Tema for den digitale konferansen er Helseøkonomi for bærekraftige velferdsystem. 

Påmelding

Er du knyttet til en norsk helseinstitusjon, eller ønsker du av andre grunner å følge webkonferansen ber vi deg registrere deg i lenken under. Vi vil sende deg en lenke til opptaket av webkonferansen så snart det er klart.

Registrer deg her

Er du forsker og ønsker å følge seminaret i sanntid, ber vi deg om å registrere deg via EuHEA sin hjemmeside.

Webkonferansen er gratis. 

 

Spørsmål om konferansen 

Vennligst kontakt:  Kristi Brinkmann Lenander 


Pressehenvendelser

Vennligst kontakt: Thea Cecilie Engelsen

 

Følg oss


 

Publisert 23. juni 2020 12:14 - Sist endret 24. juni 2020 11:21