Når nok er nok: Dilemmaer i avslutning av livsforlengende behandling

Foredrag ved Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, UiO. 

Bildet kan inneholde: briller, panne, hake, hvitkrage-arbeider, briller.

I mange sykdomsforløp kommer man dit at helsepersonell – helst i dialog med pasienten – må ta stilling til om «nok er nok» og om videre livsforlengende behandling bør begrenses. Morten Magelssen vil i denne utgaven av Medisinsk-filosofisk forum vise fram prinsipielle poenger og tilbakevendende verdikonflikter i beslutninger om begrensning av livsforlengende behandling. Det blir kasuistikker og glimt fra en ny spørreundersøkelse om nordmenns holdning til avslutning av livsforlengende behandling i ulike situasjoner. Spørreundersøkelsen indikerer at nordmenn flest ønsker at pårørende skal få større innflytelse enn de har etter helselovgivningen. Men er det en god idé?

Morten Magelssen er lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han leder senterets prosjekt om praktisk etikkarbeid, Etikk i helsetjenesten.

Medisinsk-filosofisk forum

Alle som er interessert i medisin, helse og filosofi ønskes med dette velkommen til diskusjonskvelder om medisinsk-filosofiske temaer. I den travle hverdagen gis det lite rom for faglige refleksjoner og diskusjoner med medisinsk-filosofisk vinkling.

Inngangspenger: kr 50,- (Vipps eller kontant)

 

Publisert 23. jan. 2020 14:59 - Sist endret 23. jan. 2020 14:59