Prøveforelesning: Hilde Nordahl Karterud

Cand.san. Hilde Elisabeth Nordahl Karterud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Psykososiale aspekter ved epilepsi hos ungdom».

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 4. mai 2017 14:28 - Sist endret 4. mai 2017 14:28