Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE)

Den nasjonale forskerskolen tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler.

Søknad og opptak

Vi har opptak én gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, på ph.d-programmet ved din egen institusjon.

Søknadsfrist: 1. mai 2018

Kontakt oss

Finn fram

Aktuelle saker

  • 24nkg-logo_large_200x300px Nordisk gerontologikongress 2018 16. mai 2018

    Tre av forskerskolens studenter fra Kull 2016 deltok på den 24. nordiske gerontologikongressen som ble avholdt i Oslo 2.-4. mai 2018. Tema for årets konferanse var "Lessons of a Lifetime"

  • marianne_eliassen_prisvinner_fysio2018_ca660x240px Fysiofondets fremtidspris 2018 9. mars 2018

    Under Fysioterapikongressen i februar mottok ph.d.-kandidat og forskerskolestudent Marianne Eliassen fremtidsprisen for beste abstract og muntlig formidling av studien "Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering".

Mer ...

Kurs

26. nov. 2018 - 28. nov. 2018 , Rom 101, Stjerneblokken, Nedre Ullevål 9, Oslo

Webseminar

For tiden ingen planlagte kurs

Logo for samarbeidspartnere