Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care)

Forskerskolen tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d.-utdanninger ved universiteter og høyskoler. 

logobånd

Søknad og opptak

Vi har opptak én gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, på ph.d-programmet ved din egen institusjon.

Søknadsfrist: 1. mai 2022

Søknadsskjema for opptak i 2022 blir tilgjengelig fra mars 2022

Kontakt oss

Finn fram

Aktuelle saker

  • Annette Pedersen Annette Pedersen tildeles pris 28. juni 2021

    Tidligere forskerskolestudent, Annette Pedersen fra Aalborg, har sammen med sine medforskere mottatt prisen "Michael H. Agar Lively Science Award" for sitt arbeid med sosialt utsatte menn.

  • Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, merke, logo. HVL tilbyr ph.d.-kurs til forskerskolestudenter 5. mars 2021

    Programutvalget for ph.d.-programmet Helse, funksjon og deltakelse ved HVL har besluttet at forskerskolens studenter skal få prioritet ved opptak til elektive emner ved programmet.

Mer ...