Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE)

Den nasjonale forskerskolen tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler.

Søknad og opptak

Vi har opptak én gang per år. Du må være tatt opp, eller planlagt tatt opp, på ph.d-programmet ved din egen institusjon.

Søknadsfrist: 1. mai 2020

Kontakt oss

Finn fram

Kurs og seminar

2. nov. 2020 09:00 - 4. nov. 2020 16:00 , Universitetet i Oslo

Aktuelle saker

Mer ...

Webseminar

Logo for samarbeidspartnere

------