Forskerskolen er i gang

Kirkevold håper og tror skolen vil gi et solid og sårt etterlengtet kunnskapsløft for de kommunale tjenestene, og aller helst være starten på mange og lange forskerkarrierer innen feltet.

Portrett av Marit Kirkevold

Marit Kirkevold. Foto: Ingvald Bergsagel/Sykepleien

Les intervju i Sykepleien

Publisert 13. okt. 2016 00:00 - Sist endret 24. mars 2017 13:30