Nordisk gerontologikongress 2018

Tre av forskerskolens studenter fra Kull 2016 deltok på den 24. nordiske gerontologikongressen som ble avholdt i Oslo 2.-4. mai 2018. Tema for årets konferanse var "Lessons of a Lifetime"

Logo for kongressen

Lessons of a Lifetime

Den nordiske gerontologikongressen legger vekt på tverrfaglige perspektiver på aldring, og arrangeres hvert annet år av en av de fem nordiske landene. Kongressen har tradisjonelt vært en møteplass for nordiske forskere, men har de senere årene utviklet seg til å bli et viktig møtested som tiltrekker seg forskere fra hele verden.

Tema for årets kongress var "Lessons of a Lifetime" hvilket impliserer at det ikke bare er tilstanden ved å være gammel som er viktig å fokusere på, men også løfte frem hva som er viktig for enkeltpersoner og samfunn for å komme dit. Intensjonen bak konferansen var et ønske om å utnytte dagens vitenskapelige kunnskap både om den individuelle og den befolkningsmessige aldringen, samt å vurdere kritisk hvor vi må fokusere i fremtiden. Les mer om konferansen her: https://24nkg.no

Deltakelse fra forskerskolen

Mette Geil Kollerups presentasjon "Home care Nursing as collaborative practice" var en del av symposiet "Towards understanding complexity in home care nursing". Ragnhild Hellesø var initiativtager til dette symposiet, som bestod av tre nordiske presentasjoner og etterfølgende debatt. Kristin Bjørnsdottir fra University of Iceland presenterte "Home care nursing as relational practice", og Ragnhild Hellesø fra Universitetet i Oslo presenterte "Home care nursing as information practice". Debatten som fulgte i etterkant bød på spennende perspektiver på utviklingen av evidensbasert hjemmesykepleie, balansering av hjemmesykepleierens kompetanse som henholdsvis generalist og spesialist, samt vilkår for sykepleierens kunnskap om pasienten. 

Jill-Marit Moholt presenterte et paper med tittelen "Equity and quality in public dementia care services by integrating the perspectives of families and service providers" som var en del av et symposium i regi av Senter for omsorgsforskning (SOF), "Enacting integrated care. Experiences, approaches and novel practices". I fremlegget ble det fokusert på funn fra egen studie, og fra en kvalitativ studie som er en del av prosjektet Moholt jobber i ved UiT. Ut fra funnene i studiene ble det foreslått at både tjenestemottakere og pårørende i større grad  må integreres i planleggingen og i utførelsen av helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende personer med demenssykdom. Målet med dette symposiet var å bidra til en kritisk debatt om forventningene rundt integrert omsorg og peke på videreutvikling i politikk, praksis og forskning. Flere av forskerskolens veiledere var deltakende også ved dette symposiet, bla. Aud Obstfelder fra Senter for omsorgsforskning øst/ NTNU.

Bilde av de tre forskerskoledeltakerne
Tre av deltakerne fra forskerskolens Kull 2016: Fra venstre Mette Geil Kollerup, Marianne Kumlin og Jill-Marit Moholt.

The 25th Nordic Congress of Gerontology: June 3rd-6th 2020

Neste gerontologikongress vil finne sted i Reykjavik, Island, 3.-6. juni 2020, og tema for konferansen blir "The age of ageing". Dette vil helt sikkert være en svært relevant konferanse å delta på for mange av forskerskolens studenter, og en fin anledning til å presentere sin forskning.

Kongressens hjemmeside: www.25nkg.is

Publisert 16. mai 2018 11:32 - Sist endret 16. mai 2018 11:32