Caring science på den amerikanske østkysten

Stipendiat Rita Solbakken ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, var i perioden 28. mai til 24. juni 2019 på studieopphold i USA. Her er hennes rapport fra oppholdet.

Clemsom Nursing, USA, Terese Bondas, Anne Kasén og Rita Solbakken

Terese Bondas, Anne Kasén og Rita Solbakken (foto:privat)

Jeg ønsker med dette å rette en takk til forskerskolen Muni-Health-Care for støtten til mitt utenlandsopphold i USA, perioden 28.mai til 24.juni 2019, der jeg besøkte Clemson University og Florida Atlantic University. Reisen var planlagt med spesielt fokus på utvikling av caring- science tradisjonen.

Reisen har vært nøye planlagt over lang tid slik at vi skulle få mest mulig ut av oppholdet når vi først reiste til USA. Utenlandsoppholdet var derfor en kombinasjon av konferansedeltakelse med egne presentasjoner, universitetsbesøk med nettverksbygging og sommerakademi.

Første mål for reisen var den 40. internasjonale konferansen arrangert av International Association for Human Caring (IAHC). Jeg fikk antatt en muntlig presentasjon samt en poster fra eget forskningsprosjekt. Jeg reiste sammen med veilederne mine; Anne Kasén og Terese Bondas som også presenterte egen forskning. Konferansen fant sted på Clemson School of Nursing ved Clemson University, som ligger i Greenville South Carolina. Konferansen hadde  190 deltakere fra 19 nasjoner. Tema for konferansen var Caring and Interprofessional Practice: Re-imaging the Patient Care Experience.

Konferansen hadde en hyggelig atmosfære. Det var lagt opp til nettverksbygging og antallet deltakere gjorde at man ble kjent, kunne diskutere prosjekter og utveksle erfaringer. To hyggelige sammenkomster for konferansedeltakerne var arrangert hvorav det ene var Broadway-musikalen «Hello Dolly» og den andre en konsert med tapas på hotellets takterrasse med fantastisk utsikt over byen.

Etter konferansen ble vi ytterligere noen dager ved Clemson universitet for å bli bedre kjent med deres nylig påbegynte arbeidet med å integrere caring science ledet av Kathleen Valentine, som er direktør ved sykepleieskolen. Dr. Mary Ellen Wright hadde lagt opp programmet for oss. Den første dagen besøkte vi sykepleieskolen med omvisning på deres store, moderne simuleringssenter. Vi var spesielt interessert i hvordan de implementerte sykepleieteori i simulering. Sykepleie- og legestudiene var lokalisert med bare en bro mellom byggene. Det gjorde det mulig for sykepleie- og legestudentene å trene sammen i simuleringssituasjoner. Lærerne ble også brukt på tvers av utdanningene. Dag to var sammen med Mary Ellen når hun underviste legestudentene.

2. juni dro vi videre til Florida Atlantic University (FAU) og Christine E. Lynn College of Nursing. Universitetet ligger i Boca Raton, Florida. Vi ønsket å besøke FAU for også de har et spesielt fokus på caring-science i sin sykepleieutdanning og forskning. Dekan Marlaine Smith og hennes sekretær innfridde alle våre ønsker og forhåpninger med ett tettpakket, skreddersydd program. Programmet inneholdt møter med forskerne ved FAU. Vi ble kjent med dr. Cheryl Krause-Parello og hennes forskningsprogram der hun bruker hunder i rehabilitering av militære veteraner med post traumatisk stress syndrom. Vi fikk en dag i arkivene, besøkte FAU Community  Health Center og Louis and Anne Green Memory & Wellness Center som er drevet av FAU.  Og vi deltok på Ph.D kurs- for å nevne noe. Vi var også så heldige å bli invitert til Christine E. Lynne. Hun er norsk sykepleier utdannet ved Ullevål og grunnleggeren av  Christine E. Lynn College of Nursing. Det ble et hyggelig møte. Utdanningen har pr. i dag har 1100 sykepleiestudenter og ble i 2019 ble kåret til USAs beste online utdanning.

Ved FAU har man jobbet etter caring science tradisjonen siden 1980-tallet da Anne Boykin startet arbeidet. Det er innarbeidet i alle læreplaner, mens i Clemson var dette arbeidet nylig påbegynt. Det var interessant for oss å se sykepleieutdanninger som hadde så tydelige baser i sykepleieteori og hvordan man arbeidet med dette.

For oss var det veldig spesielt å få møte Marilyn Ray. Hun er professor emerita ved FAU og har bakgrunn som oberst i det amerikanske luftforsvaret. Hun er en voksen dame. Selv om hun regnes som en pioner innen sykepleieforskning har hun fortsatt et glødende engasjement for forskning i et caring science perspektiv og for forskningssamarbeid. Hennes interesse og anerkjennelse for vår forskning medførte at hun koplet oss opp mot andre forskere hun mente vi burde bli kjent med.

Person
(foto: privat)

Også ved FAU har de fokus på forskningsformidling og publisering. Da vi møtte Patricia Liehr, dekan for forskning og utdanning, fikk vi høre om hvordan hun som dekan hadde bygd opp en egen forskningsavdelingen ved fakultetet. Avdelingens mål er å hjelpe forskerne med formidling og består blant annet av en økonom som hjelper til med forskningssøknader, budsjett og regnskap. De har også ansatt en person som forbereder konferanse- og artikkelmanuskript med logisk oppbygning, språkvask, tilpassing til valgte tidsskrift når det kom til antall ord og riktig referanseliste- for å nevne noe. Hun sier at dette gjør at forskerne kan bruke mer tid til selve forskningen. Jeg kjenner at jeg ønsker meg en slik ressurs også ved vårt universitet!

Christine E. Lynn College of Nursing
Christine E. Lynn College of Nursing
Del av campusområdet ved FAU (foto: privat)
Del av campusområdet ved FAU (foto: privat)

Oppholdet ved FAU ble avsluttet med at Anne og jeg deltok på Anne Boykins sommerakademi. Sommerakademiet arrangeres årlig og har som målsetting å være en global katalysator for å fremme synlighet av caring- teorier i sykepleie.  Akademiet har nytt tema for hvert år. Årets tema var Social Justica as Caring Action. På forhånd hadde vi fått tilsendt pensum slik at vi kunne møte godt forberedt.  Det var lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Også sommerakademiet hadde stort fokus på nettverksbygging. Hver morgen startet vi med felles frokost som gjorde at samtalene fløt lett og vi ble på den måten godt kjent med hverandre. Det ble også ett hjertelig gjensyn med noen av deltakerne vi møtte ved IAHC-konferansen i Clemson.

Rita Solbakken og Anne Kasén.
Rita Solbakken og Anne Kasén (foto: privat)

Jeg fikk god mulighet til å snakke med andre som forsker på ledelse, med samme teoretiske perspektiv som meg. Jeg møtte interesse for min forskning og spesielt den nordiske hjemmetjenesten som kontekst,  som er veldig annerledes fra USA. Jeg fikk gode tips som jeg kan ta med meg videre i egen forskning. Jeg har lært mye av å diskutere med andre, på engelsk, og føler meg bedre rustet til å jobbe videre med innspurten på eget forskningsprosjekt i et caring science perspektiv. Å bli kjent meg så mange forskere som gjerne deler av sin kunnskap og som anerkjenner mitt arbeid gjør meg ydmyk og takknemlig.

Ofte kan det være vanskelig å se konkrete resultater av internasjonalisering og nettverksbygging. I mitt tilfelle ble jeg gjennom konferansen og påfølgende sommerakademi kjent med Mary O`Connor. Mary er redaktør for et kommende fagnummer om ledelse i tidsskriftet Nursing Administration Quarterly og inviterte meg å skrive en artikkel for dem basert på min forskning. Da jeg kom hjem fikk jeg en henvendelse fra Savina Schoenhofer. Hun hadde lest min andre artikkel og vil anbefale den på pensum listen for neste års sommerakademi som har ledelse som tema. Gjennom utenlandsoppholdet har jeg blitt en del av et internasjonalt fellesskap som vil gjøre et senere postdoc. samarbeid mulig.

Av Rita Solbakken (foto og tekst)
Publisert 29. juli 2019 11:31 - Sist endret 16. mars 2021 15:48