Studiebesøk til Aarhus

Forskerskolen Muni-Health-Care gir støtte til utenlandsopphold for sine stipendiater. Susanne Stuhlfauth tilbrakte en periode ved Institutt for Folkesundhet ved Aarhus Universitet i begynnelsen av 2019.

Les reisebrevet fra Susanne her:

Foto: privat

ARoS - Aarhus Art Museum

Først og fremst vil jeg takke den nasjonale Forskerskolen Muni-Health-Care for støtten til mitt studieopphold ved Institutt for Folkesundhet ved Universitet i Aarhus fra den 04. januar 2019 til 01. mars 2019.

Å komme bort fra familielivet (og alle forpliktelser dette innebærer) var en spesiell opplevelse. Trygt å vite at familien klarer seg helt fint uten meg i noen uker, så kunne jeg med god samvittighet gi all oppmerksomhet til PhD prosjektet mitt.

På mine daglige sykkelturer kom både den ene og andre tanken om hvordan jeg kunne gå videre med min artikkelskriving, og tanker om prosjektets helhet. Å sykle i januar/februar er kanskje ikke akkurat det man er vant til fra Norge, men med min tyske bakgrunn likte jeg meg nesten bedre på sykkel enn på ski i Nordmarka.

Erasmus Montanus på teater
​​​

Allerede etter de første ukene hadde jeg besøkt Aros et kunstmuseet, det kongelige biblioteket og sett Erasmus Montanus på teater.

Dokk 1, som er Århus fascinerende bibliotek (der alt fra spedbarn, barn, studenter og familier samles), ble et fast oppholdssted i helgene.

Mette Kollerup fra forskerskolen besøkte meg, og viste meg byen (i regnværet), og ettermiddagen og kvelden ble fylt av både privat og prosjektrelaterte diskusjoner. Mette tok meg også med på isbading og badstue i skogen i nærheten av Ålborg.

Isbading i nærheten av Ålborg

Anne Bendix inviterte meg til Universitet i Viborg hvor jeg fikk lov å presentere mitt prosjekt til både forskere, sykepleiere og andre interesserte. Dagen ble avsluttet med gode diskusjoner i plenum.

På instituttet for Folkesundhet ble det arrangert en PPI (Patient and Public Involvement) workshop med utgangspunkt i mitt prosjekt. Diskusjonene under workshopen løftet frem viktige aspekter, som jeg tenker er viktig å ha med i avhandlingen. Generelt sett har jeg lagt merke til at jeg har lært noe nytt hver gang jeg presenterte prosjekt mitt, enten om det var til en kollega eller til en større gruppe. Jeg er veldig takknemlig for alle innspillene jeg har fått, fra alle og enhver, i de 8 ukene.

Jeg ble invitert av Sanne Angel til å presentere mine erfaringer med fokusgruppeintervju til masterstudenter ved Institutt for sykepleie, som førte til noen gode refleksjoner om metoden jeg brukte i min studie. Jeg fikk også muligheten til å delta på PhD seminar hvor Sanne Angell «underviste» om CV skriving, det var veldig inspirerende og lærerikt. I Aarhus var det mulig for stipendiater som var plassert andre steder, å delta via Skype på PhD seminarene.

En spesiell takk vil jeg rette til Kirsten F. og Kirsten B. som tok meg hjertelig imot og åpnet dørene sine om jeg hadde behov å diskutere mitt prosjekt e.l. og til Sanne Angel som utfordret meg til gode diskusjoner innenfor brukermedvirkning i forskning. Jeg vil også takke Helle som ordnet alt fra kontorplass, Pc skjerm, sykkel, sykkelhjelm og mye mer.

Alt i alt har oppholdet bidratt med at jeg er blitt mer bevisst relevansen av mitt prosjekt, og jeg har knyttet nye kontakter med mennesker i «forskerverden». Jeg synes at 2 måneder gikk alt for fort og jeg anbefaler alle som har mulighet til å gjennomføre et utenlandsopphold og gripe denne muligheten.

Av Susanne Stuhlfauth (foto og tekst)
Publisert 13. mars 2019 10:25 - Sist endret 14. mars 2019 15:51