Husk søknadsfristen 1.mai

Forskerskolen har opptak én gang i året. I 2020 er søknadsfristen 1. mai. Søknadsskjema vil være tilgjengelig på nettsiden fra februar 2020. 

Illustrasjonsfoto, phd, bøker

Illustrasjonsfoto: colourbox

Hva tilbyr vi?

Forskerskolen er et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler i Norge. Vi legger vekt på nettverksbygging både for studenter og veiledere. Dette skjer blant

annet gjennom årlige samlinger, nettbaserte møter, elektive ph.d. kurs, egne veiledersamlinger og støtte til utvekslingsopphold ved utenlandske universiteter. Forskerskolen er bygget opp slik at man deltar som en del av et kull hele opptaksperioden som er på tre år (evt. inntil disputas). Det obligatoriske programmet går over to år, mens man har mulighet til å delta på elektive kurs og søke støtte til utenlandsopphold også det tredje året.

Les mer om søknad og opptak til forskerskolen her.

logo samarbeidspartnerne

Stipendiater anbefaler forskerskolen

– Selv er jeg fysioterapeut, så det å møte stipendiater fra andre

foto: Elisabeth Øvreberg

yrkesgrupper er verdifullt og viktig for å knytte kontakter til videre samarbeid, men også for å få gode diskusjoner, sier stipendiat Eliassen. Forskere ved UiT og Nord anbefaler forskerskolen.

Les mer fra intervjuet her

Årlig samling - Høstsamlingen

På forskerskolens årlige MUNI-HEALTH-CARE-seminar/ høstsamling i

uke 37, er alle tre kullene på forskerskolen samlet, men de deltar på hvert sitt poeng-givende kurs.

Les mer om årets høstsamling her

Nettbaserte møter - Web seminar

En viktig del av programmet på forskerskolen er webseminarene. Hensikten med webseminarene er å presentere og diskutere aktuelle

tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Seminarene skal også gi erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning), og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Et  årskull med studenter følger hverandre gjennom seminarene der

ulike temaer knyttet til forskningsarbeidene tas opp. Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene. Studentene fungerer også som opponenter for hverandre. Hvert seminar ledes av to seniorveiledere. Web seminar-rekken på 8 seminar er godkjent til 2 ECTS.

Les mer om web-seminarene her

Søk om støtte til utenlandsopphold

En av målsetningene til forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE er å bidra til økt internasjonalisering og nettverksbygging på tvers av institusjoner. I løpet av en treårsperiode ved forskerskolen kan stipendiatene derfor søke om støtte til ett utenlandsopphold og ett kurs ved en utenlands institusjon.

Les mer og utenlandsopphold her 

Les reisebrev fra ph.d. studentene her

foto: privat
Bildet kan inneholde: samfunnet, begivenhet, ungdom, eiendom, tilpasning.
foto: privat
Gjesteforsker Canada
foto: privat
Bildet kan inneholde: turisme, reise, kjøretøy.
foto: privat

 

Publisert 20. jan. 2020 14:17 - Sist endret 8. jan. 2021 18:30