Kurs og seminarer

Ph.d.-kursene og seminarene ved forskerskolen Muni-Health-Care supplerer tilbudet fra ph.d.-programmet ved ditt universitet. Studenter som er tatt opp ved Forskerskolen forventes å delta på fellesaktiviteter i hele opptaksperioden. Samlingen som arrangeres hver høst, samt web-seminarene, er obligatorisk for alle forskerskolestudenter. Les mer om gjennomføring og organisering av forskerskolen her

Forskerskolen tilbyr også en rekke elektive ph.d.-kurs. Ph.d.-kandidater utenfor forskerskolen, postdoc og forskerlinjestudenter med opptak på ph.d.-program, vil kunne søke opptak på disse kursene - dersom ledig kapasitet. Under finner du en oversikt over noen av de obligatoriske og elektive kursene som har vært gjennomført, og som skal gjennomføres i forskerskolens regi.

Kommende kurs og seminarer

Tid og sted: 11. des. 2019 10:0015:00, Online/ Skype FB

Dette seminaret vil ha hovedfokus på brukermedvirkning i forskning og vil særlig legge vekt på utfordringer med å involvere brukere i forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Brukerbegrepet drøftes opp mot andre «interessenter» av forskning (helsepersonell, byråkrater, politikere). Hensikten er å øke kunnskapen om brukermedvirkning i forskning, krav og metoder for dette, samt bidra til refleksjon over brukermedvirkning i den enkelte stipendiats prosjekt. Spørsmål som har relevans på tvers av prosjekter vil bli aktualisert gjennom stipendiatenes presentasjoner og diskusjon.

Tid og sted: 12. des. 2019 09:0015:00, Online/ Skype FB

Dette seminaret vil diskutere validitetsspørsmål knyttet til ulike vitenskapstradisjoner. Målet er økt kunnskap om og evne til å vurdere og argumentere for valg i eget prosjekt, samt øke ferdighetene i å vurdere om sentrale validitetskrav er oppfylt i ulike typer prosjekter.

Tid og sted: 26. mai 202027. mai 2020, Universitetet i Tromsø

Municipal health care services both consist of and serve a diverse population. Social, economic, historical, and cultural positioning of individuals intersect and impact on individual health, access to and encounters with health care services. Since such intersections have consequences for the provision and reception of care, this is a particularly pertinent area for research.