Kurs og seminarer

Ph.d.-kursene og seminarene ved forskerskolen Muni-Health-Care supplerer tilbudet fra ph.d.-programmet ved ditt universitet. Studenter som er tatt opp ved Forskerskolen forventes å delta på fellesaktiviteter i hele opptaksperioden. Samlingen som arrangeres hver høst, samt web-seminarene, er obligatorisk for alle forskerskolestudenter. Les mer om gjennomføring og organisering av forskerskolen her

Forskerskolen tilbyr også en rekke elektive ph.d.-kurs. Ph.d.-kandidater utenfor forskerskolen, postdoc og forskerlinjestudenter med opptak på ph.d.-program, vil kunne søke opptak på disse kursene - dersom ledig kapasitet. Under finner du en oversikt over noen av de obligatoriske og elektive kursene som har vært gjennomført, og som skal gjennomføres i forskerskolens regi.

Kommende kurs og seminarer

Bildet kan inneholde: produkt, illustrasjon, møbler, diagram.
Tid og sted: 8. sep. 202011. sep. 2020, Scandic Lillestrøm og Zoom

På grunn av Korona-situasjonen vil det i år bli endringer i gjennomføringen av høstsamlingen til forskerskolen Muni-Health-Care. Alle de tre obligatoriske kursene vil finne sted i uke 37 som oppsatt, men kun det nye Kull 2020 vil kunne samles fysisk ved Scandic Lillestrøm som planlagt. Kull 2019 og Kull 2018 vil få digitale kurs. Informasjon om dette blir sendt ut på e-post. 

Tid og sted: 8. sep. 2020 11:0010. sep. 2020 16:00, Scandic Lillestrøm

Dette ph.d.-kurset tematiserer sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig legges det vekt på utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren. Oversiktsforelesninger på sentrale forskningsfelt vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også tematisere de overordnede organisatoriske, strukturelle og historiske rammene for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studentene vil presentere sine prosjekter og delta i diskusjoner. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Tid og sted: 9. sep. 2020 09:0011. sep. 2020 15:00, Zoom

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Å videreutvikle den enkelte forskers kunnskaper og ferdigheter i akademisk skriving og deltagelse i akademiske dialoger er avgjørende for både forskningens gjennomføring og kvalitet og for forskningsformidling til ulike målgrupper. Slik kan presentasjon og formidling av ny kunnskap skape dialog i det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet, og kan nå fram og få betydning for kvalitet i tjenestene, samt bidra til at forskningskulturen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene styrkes.

Tid og sted: 9. sep. 2020 10:0011. sep. 2020 15:00, Zoom

I dette ph.d.-kurset videreutvikles kunnskap, ferdigheter og kompetanse i kunnskapstranslasjon gjennom å arbeide med ulike perspektiver og metoder fra det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet på helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor.

Tid og sted: 5. nov. 2020, Online/ Zoom

Dette seminaret vil ta opp og problematisere ulike vitenskaps-/kunnskapstradisjoner med utgangspunkt i stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene skal få økt forståelse for vitenskapelig valg og hvilke implikasjoner disse har med tanke på vitenskapelig kunnskapsbygging og relevans for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.