Kurs og seminarer

Ph.d.-kursene og seminarene ved forskerskolen Muni-Health-Care supplerer tilbudet fra ph.d.-programmet ved ditt universitet. Studenter som er tatt opp ved Forskerskolen forventes å delta på fellesaktiviteter i hele opptaksperioden. Samlingen som arrangeres hver høst, samt web-seminarene, er obligatorisk for alle forskerskolestudenter. Les mer om gjennomføring og organisering av forskerskolen her

Forskerskolen tilbyr også en rekke elektive ph.d.-kurs. Ph.d.-kandidater utenfor forskerskolen, postdoc og forskerlinjestudenter med opptak på ph.d.-program, vil kunne søke opptak på disse kursene - dersom ledig kapasitet. Under finner du en oversikt over noen av de obligatoriske og elektive kursene som har vært gjennomført, og som skal gjennomføres i forskerskolens regi.

Kommende kurs og seminarer

Tid og sted: 9. mars 2020 10:0015:00, Online/ Skype FB

Dette seminarer vil ha hovedfokus på metodiske spørsmål og vi vil løfte frem og diskutere analyseutfordringer knyttet til studentenes prosjekter. Hensikten er at stipendiatene skal få innsikt i, og reflektere over, spesielle utfordringer knyttet til metodespørsmål i eget prosjekt og mer generelt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tid og sted: 17. mars 2020 09:0015:00, Online/ Skype FB

Dette seminaret vil tematisere problemstillinger knyttet til artikkelskriving og akademisk formidling av forskning innen ulike vitenskapelige tradisjoner.

Tid og sted: 11. mai 2020 10:0015:00, Online/ Skype FB

Dette seminaret fokuserer på bruk av teori i forskning, særlig i forskning knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Diskusjonene knyttes opp mot deltakernes egne ph.d.-prosjekter.

Tid og sted: 12. mai 2020 09:0015:00, Online/ Skype FB

Tema for dette seminaret er kappeskriving: Hvordan skape en helhet i avhandlingen, og sikre konsistens og sette eget prosjekt inn i en større vitenskapelig sammenheng. 

Tid og sted: 26. mai 202027. mai 2020, UiT - Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Municipal health care services both consist of and serve a diverse population. Social, economic, historical, and cultural positioning of individuals intersect and impact on individual health, access to and encounters with health care services. Since such intersections have consequences for the provision and reception of care, this is a particularly pertinent area for research.