2017

Tidligere

Tid og sted: 21. nov. 2017 - 23. nov. 2017, Oslo

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kunnskap om samhandling og koordinering i kommunale helse- og omsorgstjenester er et viktig grunnlag for å kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive forskning og innovasjon i arbeidspraksiser som sikrer helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester.

Tid og sted: 20. sep. 2017 - 22. sep. 2017, Oslo

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Å videreutvikle den enkelte forskers kunnskaper og ferdigheter i akademisk skriving og deltagelse i akademiske dialoger er avgjørende for både forskningens gjennomføring og kvalitet og for forskningsformidling til ulike målgrupper. Slik kan presentasjon og formidling av ny kunnskap skape dialog i det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet, og kan nå fram og få betydning for kvalitet i tjenestene, samt bidra til at forskningskulturen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene styrkes.

Tid og sted: 19. sep. 2017 - 22. sep. 2017, Scandic Holmenkollen Park

Høstsamlingen til forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE 2017 vil finne sted i uke 38 på Scandic Holmenkollen Park i Oslo.

Seminaret er forbeholdt ph.d.-studenter som er tatt opp på Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er obligatorisk for alle MUNI-HEALTH-CARE-studenter.

Tid og sted: 19. sep. 2017 - 21. sep. 2017, Oslo

Dette kurset vil ha hovedfokus på sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og vil særlig legge vekt på å tematisere utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren. Oversiktsforelesninger på sentrale forskningsfelt vil bli presentert og diskutert. Deltakerne vil presentere sine prosjekter og delta i fagfellediskusjoner. Kurset vil bestå av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og gruppearbeid.

Tid: 29. aug. 2017

Hensikten med web-seminarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Videre er hensikten å få erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning) og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene.

Web-seminarene er obligatoriske for forskerskolestudentene

Tid: 12. juni 2017

Hensikten med web-seminarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Videre er hensikten å få erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning) og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene.

Web-seminarene er obligatoriske for forskerskolestudentene

Tid og sted: 3. apr. 2017 - 5. apr. 2017, Bodø

Metasynthesis is research on qualitative research and several methods have been developed to synthesize qualitative studies in various fields and disciplines. Metasynthesis research has the potential to benefit human and societal development, and may contribute to the use of qualitative research findings in decision-making. Metasynthesis research studies may advance the critical philosophical, theoretical and methodological knowledge and discussion that is relevant to the development of qualitative research.

Tid og sted: 29. mars 2017 - 31. mars 2017, Oslo

In Community-Based Participatory Action Research (PAR), production of knowledge is carried out in partnership between community members and researchers. Representing an orientation to research rather than a research method in its own right, participatory research approaches have grown rapidly in the medical and health science in recent years. Collaborative research approaches positon researchers and communities as partners who engage jointly and equitably in the formulation, execution and utilization of research. The research venture aims to become a co-learning process and foregrounds capacity building, empowerment and power sharing.

Tid: 6. mars 2017 10:00 - 7. mars 2017 12:30

Hensikten med web-seminarene er å presentere og diskutere aktuelle tema i tilknytning til stipendiatenes egne forskningsprosjekter koblet opp mot en diskusjon om forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene spesielt. Videre er hensikten å få erfaring i å ta imot, og gi «peer review» (kollegaveiledning) og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene.

Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene.

Web-seminarene er obligatoriske for forskerskolestudentene

 

Tid og sted: 1. feb. 2017 - 3. feb. 2017, Oslo

Most interventions in the municipal health and care services are complex interventions in that they comprise several interacting elements and are performed by a number of different actors in complex contexts. This course presents the framework of complex interventions developed by the Medical Research Council of UK and discusses essential methodological issues in developing, conducting and evaluating complex interventions. Examples of complex intervention studies will be presented and analyzed. The participants will be provided opportunities to discuss their own studies.