2018

Kommende

Tid og sted: 26. nov. 2018 - 28. nov. 2018, Oslo

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kunnskap om pasientforløp og samhandling er et viktig grunnlag for å kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive forskning og innovasjon i arbeidspraksiser som sikrer helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester.

Tidligere

Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Oslo

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Å videreutvikle den enkelte forskers kunnskaper og ferdigheter i akademisk skriving og deltagelse i akademiske dialoger er avgjørende for både forskningens gjennomføring og kvalitet og for forskningsformidling til ulike målgrupper. Slik kan presentasjon og formidling av ny kunnskap skape dialog i det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet, og kan nå fram og få betydning for kvalitet i tjenestene, samt bidra til at forskningskulturen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene styrkes.

Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Oslo

I dette ph.d.-kurset videreutvikles kunnskap, ferdigheter og kompetanse i kunnskapstranslasjon gjennom å arbeide med ulike perspektiver og metoder fra det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet på helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor.

Bilde av Holmenkollen Park hotell
Tid og sted: 18. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Oslo

Høstsamlingen til forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE 2018 vil finne sted i uke 38 i Oslo på Scandic Holmenkollen Park.

Samlingen er forbeholdt ph.d.-studenter som er tatt opp på Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er obligatorisk for alle MUNI-HEALTH-CARE-studenter.

Tid og sted: 18. sep. 2018 - 20. sep. 2018, Oslo

Dette ph.d.-kurset tematiserer sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig legges det vekt på utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren. Oversiktsforelesninger på sentrale forskningsfelt vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også tematisere de overordnede organisatoriske, strukturelle og historiske rammene for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studentene vil presentere sine prosjekter og delta i diskusjoner. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Tid og sted: 23. mai 2018 - 24. mai 2018, Tromsø

Municipal health care services both consist of and serve a diverse population. Social, economic, historical, and cultural positioning of individuals intersect and impact on individual health, access to and encounters with health care services. Since such intersections have consequences for the provision and reception of care, this is a particularly pertinent area for research.